Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Rasta žodžių: 1
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 4 t. 86 psl.

schlūsnikai

schlūsnikai „Dienerin – tarnautoja“ III 8926 [5715] (= tarnas VE 3821 nom. sg. masc.) nom. sg. fem.; acc. sg. (fem.) schlūsnikin „Dienerin – tarnautoją“ III 11718 [7315] – su acc. sg. fem. fleksija *-in (ē-kamiene, žr. ir Endzelīns SV 50) matyt vietoj (ā-kamienės) *-an, plg. acc. sg. fem. ā-kamienę (madl)-an ir (ē-kamienę) fleksiją (madl)-in, žr. s. v. maddla.
Greta pr. (III 8926) schlūsnikai „tarnautoja“ (ā-kamieno nom. sg. fem.) bus egzistavusi lytis (ā-kamienė, nom. sg. fem.) pr. (III) *schlūsniku „t. p.“ (su *-u < * < *), plg. pr. (III) mensā greta mensai (žr. mensā). Ta pr. *schlūsniku „tarnautoja“ yra pr. (III) *šlūzniku „t. p.“ < *slūzniku „t. p.“ (dėl. *šl- < *sl- žr. s. v. schlusien) < *slūznīkū „t. p.“ (su nekirčiuotais *-ī- ir *-ū-) < slūzinīkā (ar *slūzenīkā) „t. p.“, dėl kurio darybos plg. s. v. schlūsnikan.

Papildymai / Komentarai

Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.