Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Rasta žodžių: 2
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 4 t. 136 psl.

smūnin

smūnin „Ehren (Ehre) – garbę, pagarbą“ III 315 [259] (= czestije „garbėje, pagarboje“ VE 1018) acc. sg. (matyt masc., žr. toliau) = pr. (III) *zmūnin. Ši forma suponuoja matyt i̯o-kamienį subst. (nom. sg., masc.) pr. (III) *zmūnis „garbė, pagarba“ < pr. *zmānīs „gerbimas“ – fleksijos vedinį iš verb. (nesenas verb.!) pr. *zmān-ītvei „gerbti“ (dėl šio neseno verb. žr. s. v. smūnint); plg., pvz., lie. subst. (i̯o-kamienį) krãtis „kratymas“ (LKŽ VI 450) – fleksijos vedinį iš lie. verb. (antrinis, o ne pirminis verb.) krat-ýti (plg. Skardžius ŽD 64). Tuo, ką apie pr. (III) smūnin darybą kalbėjęs anksčiau (PKP II 189), dabar nebetikiu.
Pr. (III 315) smūnin su verb. pr. smūnint (žr.) gretino jau Berneker PS 152, Trautmann AS 432, Endzelīns SV 252, tačiau jie visiškai neanalizavo šio pr. (III) smūnin darybos, kuri – svarbiausias jo kilmės klausimas.

Papildymai / Komentarai

Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.