Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Rasta žodžių: 2
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 4 t. 143 psl.

spartin

143 spartin „krafft (Kraft) – stiprumą, stiprybę“ III 4510 [335] (= stiprybes VE 1712–13 gen. sg.) acc. sg. fem. (ar masc.) = *spartin. Gali suponuoti i-kamienį subst. (nom. sg. fem. ar masc.) pr. *spartis „stiprumas“ (plg. lie. dial. spar̃tis „spartumas“ LKŽ XIII 335) fleksijos vedinį iš adj. pr. *sparta- „stiprus“ (žr. sparts); plg., pvz., lie. adj. drū́tas subst. drūtìs „drūtumas“ (Skardžius ŽD 53).

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Schmid Blt XXXIII (2) 205.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.