Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Rasta žodžių: 1
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 1 t. 150–151 psl.

bordus

bordus „bart (Bart) – barzda“ E 101 = *bɔ̄rdus, t. y. *bārdus iš (su cirkumfleksiškai pailgintu *-ā-) pr. *bar̃d-us. Šaknimi *bard- 151 giminiuojasi su la. bā̀rd-a „t. p.“, lie. *bard-ā [spėjant, kad jis, kontaminuojamas su lie. žodžiu, panašiu į sl. *bor̃zda „vaga“, davė lie. barzdà = la. dial. bā̀rzda (Endzelin BB XXVII 507); arba pastarieji yra iš *bard-(ā) + (Skardžius ŽD 99); žr. dar Fraenkel LEW 36], sl. bor̃d-a [> serb.-chorv. bráda (acc. sg. brȃdu), rus. борода́ ir kt.], s. v. a. bart „t. p.“ ir kt. (vak. germ. žodis, – Kluge EWDS 54), lo. barb-a (asimiliuotas iš *farba < *bhardhā), gal dar ilir. asmenv. (Σκενό)-βαρδος (Krahe Glotta XXII 126, Porzig GIS 302) ir kt. (Pokorny IEW I 110). Atsižvelgiant į tai, kad lie.-la. ir sl. žodžiai „barzda“ yra ā-kamieniai (fem.). galima spėti (plg. Mažiulis ZfSl XXIX 167, prielaida Nr. 4), kad ir prūsai turėjo ā-kamienį *bar̃dā (= *bɔ̄rdɔ̄-), kuris būtų *bordo E. Kad yra ne *bordo E, o bordus E, šitaip galėjo atsitikti dėl to, kad: a) arba E autorius (vokietis) pagal asociaciją su (tuoj po bordus E 101 einančiu) u-kamieniu winsus (E 102, žr.) klaidingai parašė bordus vietoj *bordo, b) arba pr. *bar̃dā (= *bɔ̄rdɔ̄) yra pačioje E šnektoje dėl kažkokių priežasčių [gal dėl barzdotas vietas reiškiančių pr. *skalus „smakras“ (= scalus E, žr.) bei pr. *vinzus „kaklas“ (= winsus E) įtakos?] perdirbtas į pr. *bar̃dus = bordus E (plg. tai, kad ir lie. barzdà = la. dial. bā̀rzda yra perdirbinys – tik kitoks, žr. anksčiau), plg. Endzelīns FBR XIV 75. Žr. dar Toporov PJ I 340tt. ir liter.

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Beekes HS CIX (2) 215t.; Derksen EDSIL 55; ESSJ II 197t.; Larsson FsKlingenschmitt 366; Lehmann GED 62t.; Nilsson Coll. Pr. II 123t.; Smoczyński SEJL 48; Steinbergs LgB V–VI 24; Vaan EDL 69.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Oettinger LPH 189 [laikomas specifiniu š. vak. ide. arealo (apimančio italik., kelt., germ., balt. ir sl. kalbas) žodžiu].


    Rinkevičius Vytautas, 2015-01-05
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.