Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Rasta žodžių: 1
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 2 t. 294–295 psl.

cucan

cucan „brun (braun) – rudai“ E 465 adv. (= adj. nom.-acc. sg. neutr., žr. s. v. gelatynan) = matyt pr. *kukan (žr. toliau).
Šį pr. (E 465) cucan įprasta taisyti į *cûcan = *cuncan (Bezzenberger BB XXIII 312, Trautmann AS 364, Endzelīns SV 198, Mažiulis PKP II 307, Toporov PJ IV 249tt.) = 295 pr. *kunkan ir jį sieti su s. ind. kāñcanaḥ „auksinis“ ir pan. (pvz. Trautmann l. c., Endzelīns l. c., Mayrhofer KEWA I 195, Pokorny IEW I 564t., plg. Toporov l. c.). Tokia šio pr. žodžio etimologija nėra neabejotina (plg. ir Toporov l. c.). Hipotezė, siejanti pr. *kunkan su lie. kuñkalas „Luft-, Wasserblase“ ir pan. (Toporov PJ IV 250t.), nėra patikimà (ypač semantiškai). Man rodos, kad pr. (E 465) cucan „rudai“ (adv., žr. anksčiau) yra ne taisytinas į *cûcan „t. p.“ (= pr. *kunkan), o skaitytinas pr. *kukan „t. p.“, suponuojantis adj. pr. *kuka- „rudas“, kurį sieju su adj. balt. dial. *kauna- „rusvai gelsvas“ (žr. s. v. caune): adj. pr. *kuka- „rudas“ yra matyt fleksijos vedinys iš verb. balt. (dial.) *kuk-/*kauk- „būti šviesiam, šviesti“ < verb. ide. (dial.) *k(e/o)uk- „t. p.“ [> s. ind. śóc-ati/śúc-yati „t. p.“ (su satemi-zuotu ide. *k-) ir kt., dėl jų žr. Pokorny IEW I 597 s. v. ḱeuk] verb. ide. *k(e/o)u- „t. p.“ (Pokorny IEW I 594t. s. v. 2. ḱeu-), žr. dar s. v. caune.

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Adams DTB 217t.; Beekes EDG 722t.; Matzenauer BKAS 70; Nepokupnyj BSI XVII 104tt.; Orel HGE 193.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.