Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Rasta žodžių: 1
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 1 t. 242–243 psl.

dutkis

dutkis „hamster (Hamster) – žiurkėnas“ E 669 nom. sg. taisytinas į *duckis = Pmd. pr. *dukī̆s „žiurkėnas“ = Semb. pr. *dukī̆s „šeškas“ > Semb. vok. Duck, Dock „t. p.“ (Ziesemer ZfdMa XVIII 155, Endzelīns SV 163, Ziesemer PW II 120). Šis pr. žodis 243 yra „bez drošas etimoloģijas“ (Endzelīns SV 163, žr. ir Toporov PJ I 394t.). Galima spėti, kad ir Pmd. pr. (= E) *dukī̆s iš pradžių reiškė „šešką“ (ar net „šešką; žiurkėną“), vėliau išvirtusį „žiurkėnu“ dėl to ir tuomet, kai iš sl. buvo paskolintas Pmd. pr. „šeškas“ – naricie (žr.). Pr. *dukī̆s „šeškas“ yra turbūt iš *„smirdalius“ [plg. lie. šẽškas, sl. dъx-orь „t. p.“ ( la. dukurs „t. p.“ ME I 512, Būga RR III 766), žr. Būga RR II 316, 618, Vasmer ESRJ IV 270] – fleksijos vedinys iš pr. verb. *duk- „smirdėti“ < *(„leisti kvapą“ <) „pūsti“ < balt. *dū̆k- resp. *du̯ek- „pūsti“ > lie. dū̃k-ti „eiti dujoms, kvėptis, vadėtis, garuoti“ (LKŽ II² 812tt.) resp. dvak-iù dvõk-ti „smirdėti“ (LKŽ II² 994t.), dvãkas „atsikvėpimas (atsipūtimas); dvokas“, la. dvaka „dvokas“ ir kt. (Fraenkel LEW 109) : s. ind. (saṃ)duk-ṣate „įkuria (įpučia) ugnį“; čia visur slypi ide. dial. *dhu̯ek-, *dhū̆k- (Pokorny IEW I 265), t. y. formanto -k- išplėstas ide. *dh(e)u(H)- „sklaidyti(s), sūkuriuoti(s), pūsti, šėlti ir kt.“ (žr. s. v. dumis). Balt. *dū̆k- (*du̯ek-) „pūsti“ galėjo turėti dar reikšmes „šėlti“ (= lie. dū̆k-ti „t. p.“, la. dùk-t „t. p.“ ir kt.), *„drumsti“ [= la. duk-ans „graubraun (von Pferden)“ (< *„sudrumstas“) ir kt.] ir pan. Iš čia galima būtų spėti dar ir kitokią semantinę raidą – Pmd. pr. (= E) *dukī̆s „žiurkėnas“ būtų iš *„apsukraus“ < *„šėlstančio“ (ar iš tam tikros jo spalvos), žodį Semb. pr. *dukī̆s „šeškas“ visgi geriau vedant iš *„smirdaliaus“; šitaip Pmd. pr. „žiurkėnas“ ir Semb. pr. „šeškas“ būtų tokie patys, bet savarankiški atskirų pr. šnektų vediniai. Žr. dar Mažiulis Blt XV 147.

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Matzenauer BKAS 37t.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.