Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Rasta žodžių: 1
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 1 t. 394–395 psl.

grabwe

grabwe „ribbe (Rippe) – šonkaulis“ E 121 nom. sg. fem. Yra pr. *gravē, tiksliau – pr. *grau̯ē (su bilabialiu *-u̯-!) = *grau̯ē (plg. grauwus, žr.), kurio segmentą *-u̯- resp. *-uu̯ų- (fonologinį), interpretuodamas kaip *-(u)u̯u̯- (fonetiškai), E autorius užrašė -bw- (= grabwe); dėl pr. * (bilabialis!) perteikimo raide b atvejų plg. Endzelīns SV 34t. (ir liter.). Tą patį pr. *gravēgrabwe kitaip atstato Trautmann AS 341, Endzelīns SV 180, Toporov PJ II 282t. (ir liter.).
Pr. (subst.) *gravē „šonkaulis“, kuris, be abejo, sietinas su pr. *gravas „šonas“ (žr. grauwus), yra turbūt iš adj. (fem.) *„šoninė“ [gramatinė giminė čia gal derinta prie vok. (fem.) Ribbe „šonkaulis“?], plg., pvz., lie. (subst.) piẽnė „tokia piktžolė; ir kt.“ 395 adj. piẽnis, (iš „pieninis, -ė, pieniškas, -a“) – fleksijos vedinį iš lie. (subst.) píenas (žr. Skardžius ŽD 73); plg. dar pr. (subst.) grawyne (iš adj., žr. s. v.) ir pan.

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Matzenauer BKAS 52; Smoczyński SEJL 204.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.