Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Rasta žodžių: 1
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 3 t. 118–119 psl.

medenixtaurwis

medenixtaurwis (su neaiškiai parašyta -is) „beerhun (Auerhahn) – kurtinys (Tetrao urogallus)“ E 766, taisytinas į *medenixtatarwis (Nesselmann Thes. 101t., Trautmann AS 376, Endzelīns SV 209 ir liter.) nom. sg. masc. = pr. *medenīks *tatarvis „kurtinys (Auerhahn)“ = „miškininkas (miškinis) tetervinas“ < *medenīkas *tatarvas „t. p.“ (masc., žr. tatarwis). Čia pr. *medenīkas „miškininkas (miškinis)“ – sufikso *-enīk- vedinys iš subst. pr. *medjan „miškas, giria“ (žr. median), plg., pvz., grīkenix (žr.).
119 Vok. (E 766) beerhun „fazanė“ (plg. v. v. ž. berhân „fazanas“ Bezzenberger BB XXIII 311t., Trautmann l. c.) išverstas į subst. (masc.) pr. (E 766) „kurtinys (Auerhahn)“ [o ne į „fazanė“ ar „kurtinė (Auerhuhn)“] dėl to, kad: a) fazanas (fazanė) Prūsijoje buvo labai retas paukštis (žr. Bezzenberger l. c., plg. Endzelīns l. c.), b) fazanas ir kurtinys priklauso tam pačiam paukščių būriui „Galli“ (žr. Ivanauskas LP I² 101tt.), c) vok. E 766) beerhunsubst. ne fem., o neutr. (plg. vok. das Huhn), d) pr. „kurtinys“ = „miškininkas (miškinis) tetervinas“ – masc. [dėl pr. *tatarvas „tetervinas“ (masc.), žr. tatarwis].
Prūsams „kurtinys“ buvo *„miškininkas (miškinis) tetervinas“ dėl to, kad kurtinys didesnę metų dalį gyvena miškų glūdumoje (Ivanauskas LP I² 115), o tetervinas – miškų pakraščiuose ir net laukuose (op. cit. 107t.). Plg. la. mednis (medenis) „kurtinys“ < *medinis „miškinis (miškuose gyvenantis)“ (ME II 590); plg. dar lie. (Ryt. Pr.) medìnis „tetervinas“ (LKŽ VII 987 s. v. 2 medìnis) < *„miškinis“.
Manyti, kad pr. (E 766) *medenixtatarwis taisytinas į *medenix „kurtinys (Auerhahn)“ (žr. Nesselmann l. c., Trautmann l. c., plg. Endzelīns l. c.), nėra būtina: pr. *medenīks *tatarvis „miškininkas (miškinis) tetervinas“ (= „kurtinys“) plg. su lie. mẽtinykas meĩtelis „metininkas (metinis) meitelis“ (LKŽ VIII 113 s. v. 1 mẽtininkas 1), vìštinykas vãnagas „vištininkas (vištinis) vanagas“ (Skardžius ŽD 144) ir kt.

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Blažek Coll. Pr. II 14; Hinze LgB IV 188t.; Larsson NCOP 73; Matzenauer BKAS 131; Smoczyński DL 108t.; Stundžia BSI XVIII 196.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.