Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Rasta žodžių: 1
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 3 t. 155 psl.

mukinewis

mukinewis „leerhafftig (lehrhaftig) – pamokantysis, mokytojas“ III 873 [5512] (= gadnas mokiti „tinkamas mokyti“ VE 373) nom. sg. masc. = pr. (III) *mukìnevis; acc. pl. masc. mukinnewins „lehrern (Lehrer) – mokytojus“ III 8910 [574] (= mokitojems „mokytojams“ VE 389) = pr. (III) *mukìnevins.
Subst. (nom. sg. masc.) pr. (III) *mukìnevis „pamokantysis, mokytojas“ [kirčiuotas skiemuo – veikiausiai *-kì-, plg. pr. (III 8910) mukinnewins (su geminata -nn-) ir s. v. mukint] < subst. (i̯o-kamienis) pr. (semb.) *mūkìnevīs „t. p.“ – sufikso *-ev- (Endzelīns SV 44) vedinys iš verb. pr. (semb.) *mūkìn- „mokinti (mokyti)“ (žr. mukint), plg. s. v. enwertinnewingi. To pr. *mūkìnevīs segmentas subst. (i̯o-kamienis) *-evīs (su *-e- galbūt – asimiliaciškai – iš *-ă-?) yra matyt vedinys iš adj. (o-kamienio) pr. *-eva- (resp. su *-e- *-ă-), plg., pvz., lie. adj. sẽna- „senas“ subst. sẽnis (< -īs).

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Smoczyński DL 112t.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.