Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Rasta žodžių: 1
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 3 t. 202–203 psl.

nozy

nozy „naze (Nase) – nosis“ E 85 nom. sg. fem. = pr. *nɔ̄sī, t. y. *nāsīsubst. (ī/i̯ā-kamienis), kildintinas iš senesnio subst. (i-kamienio, nom. sg. fem.) pr. *nāsis „t. p.“ (plg. Schmid Verb. 18–19, plg. s. v. kexti), iš kurio galėjo būti atsiradęs ir subst. (ē-kamienis, nom. sg. fem.) pr. dial. *nāsē „t. p.“ (plg. s. v. v. noseproly, ape, kexti).
Pr. *nāsis „nosis“, lie. nósis „t. p.“, la. nãss (ppr. pl.) „das Nasenloch, Nüster; die Nase (öfter von Tieren)“ suponuoja subst. (i-kamienį) balt. *nāsis „nosis, nosiaskylė“ iš subst. (K-kamienio) balt.-sl. *nās (nom. sg.)/*nas- „nosiaskylė, nosis“ (žr. toliau). Pastarojo lytis balt.-sl. *nas- „t. p.“ (ne nom. sg.) slypi žodžiuose rus. bažn. sl. nos-ъ „nosis“ ir pan., lie. nas-(t)raĩ „Rachen, Schlund, Maul“ (pl.), s. sl. noz-dri „Nasen(loch), Nüster“ (pl.) ir pan. (plg. 203 Fraenkel LEW 508 s. v. nósis ir liter., Vasmer ESRJ III 84t. s. v. нос ir liter.), be to, matyt ir pr. *pa-nas-ē (žr. ponasse).
Dėl subst. (K-kamienio) balt.-sl. *nās/*nas- „nosiaskylė, nosis“ < ide. *nās/*nas- „t. p.“ žr. Pokorny IEW I 755 (ir liter.).

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Derksen EDSIL 357; ESSJ XXV 212tt.; Fritz HS CIX (1) 1tt.; Larsson FsKlingenschmitt 366; Matzenauer BKAS 93; Mayrhofer EWA II 30t.; Orel HGE 281; Smoczyński SEJL 428; Steinbergs LgB V–VI 23; Vaan EDL 400; Woodhouse IF CXVI 29tt.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.