Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Rasta žodžių: 1
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 3 t. 244–245 psl.

peisda

peisda „arsch (Arsch) – pasturgalis (podex, cunnus)“ GrA 36, „podex – t. p.“ GrF 27, pisda „Arsch – t. p.“ GrG 82 yra (nom. sg. fem.) turbūt pr. dial. (GrA, GrF) *peizdā „t. p.“ resp. pr. dial. (GrG) *pizdā „t. p.“ ar *pīzdā „t. p.“ [plg. vv. pr. (dk., 1388 m.) Pisdekayme (Gerullis ON 123) = pr. *Pizd- ar *Pīzd-]; plg. lie. pizdà „vagina, cunnus“ bei pyzdà „t. p.“ (žr. LKŽ X 46), taip pat la. pĩzda „t. p.“ (ME III 236). Visų šių pr. (Gr), lie. ir la. žodžių pagrindinė ir senovinė reikšmė bus buvusi „vagina, vulva“.
Lytis pr. dial. (GrA, GrF) *peizdā „vagina, vulva“, jos kilme iš pr. *pīzdā „t. p.“ (plg. Fraenkel LEW 600) abejojant (Trautmann AS 211, Endzelīns SV 221), galėtų kartu su sl. *pizda „t. p.“ suponuoti balt.-sl. dial. (vak. balt. dial.-sl.) *peizdā „t. p.“ (plg. Trautmann l. c.) greta varianto balt.-sl. dial. *pizdā „t. p.“ > balt. dial. *pizdā „t. p.“, kuris gal a) davė lie. dial. pizdà „t. p.“ (LKŽ X 46) ir pr. (GrG) *pizdā „t. p.“ (jeigu jis nėra *pīzdā „t. p.“, žr. anksčiau), b) dėl kaimyninių sl. kalbų žodžio *pizda „t. p.“ (< *peizdā „t. p.“) išvirto į lie. pyzdà „t. p.“ bei la. pĩzda „t. p.“ ir pr. (GrG) *pīzdā „t. p.“ (jeigu jis nėra *pizdā „t. p.“, žr. anksčiau).
245 Tas subst. balt.-sl. *p(e)izdā gali būti sufikso *-dā vedinys iš verb. balt.-sl. *peis-/*pis- (dėl jo žr. s. v. sompisinis). Kitaip – pvz., Fraenkel l. c. (ir liter.), Pokorny IEW I 831.

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Demiraj AE 319t.; Smoczyński IF XCIV 316t., SEJL 57 išn. 53.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.