Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Rasta žodžių: 1
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 3 t. 252–253 psl.

pelwo

pelwo „sprew (Spreu) – pelai“ E 279 nom. sg. fem. = pr. *pelvɔ̄, t. y. *pelvā „t. p.“, kuris teisingai siejamas su subst. sl. *pelvā//*pelevā „t. p.“ [(nom. sg. fem.) > serb.-chorv. pljȅva „t. p.“ ir kt. resp. rus. пелёва „t. p.“], la. pè̹lvas//pe̹lavas „t. p.“ [nom. pl. (tantum) fem.], toliau, – su subst. lie. pẽlūs „t. p.“ [nom. pl. (tantum) fem., plg. (instr. pl. fem.) pęłumis DP 8618] = la. pe̹lus „t. p.“ [nom. pl. (tantum) fem.] bei s. rus. *пелы „t. p.“ [nom. pl. (tantum) fem., plg. (instr. pl. fem.) пелъми Būga RR II 513]; lie. pẽlūs „pelai“ ir pan. bandoma kildinti iš ū-kamienio žodžio (žr. ir Stang Vergl. Gr. 214). Žr. (resp. plg.), pvz., Trautmann AS 393, Būga l. c., Trautmann BSW 213, ME III 198, Endzelīns SV 222, Vasmer ESRJ III 312, Pokorny IEW I 802, Fraenkel LEW 568t. (ir liter.). Tačiau visų tų balt. ir sl. žodžių darybos istorija yra daug kur labai neaiški.
Tų žodžių istorijos nagrinėjimą galima pradėti štai nuo ko: manyčiau, kad iš verb. ide. *pel- „(su)trinti“ (dėl jo žr. Pokorny IEW I 801t. 253 s. v. 2a. pel-) buvo išvestas adj. (u-kamienis) ide. *pelu- „trintas, trinantis“ (t. y. u1-/u2-kamienis, dėl tokių u-kamienio variantų žr. Mažiulis BS 262tt. ir liter.) = (neutr.) *pelu „t. p.“ (t. y. u2-kamienis, žr. Mažiulis l. c.) subst. (neutr., nomen abstractum, sg. tantum) ide. *pelu „tai, kas (su)trìnta“ [darybos tipas adj. neutr. subst. neutr. (nomen abstractum!) yra, kaip žìnoma, labai senas, žr., pvz., giwan], kuris, jo reikšmei konkretėjant – išvirstant į *„pelas (smulkus šiaudgalys) ir pan.“ (sg.!), gavo formantą ide. *//* (nomina collectiva darybos formantas, dėl kurio žr., pvz., Meillet Introd. 291t.) ir virto į subst. [u2-kamienį nom. pl. (tantum) neutr.] ide. dial. *pelu+ə resp. *pelu+ā > *pelū „pelai ir pan.“ (dėl tokios formos plg. Mažiulis BS 297tt.) resp. *pel(u)u̯ā „t. p.“ (abiem atvejais – pl. collectivum).
Lytis (u2-kamienė, t. y. neutr.) subst. (pl. tantum) ide. dial. *pelū „pelai ir pan.“ davė lytį subst. (neutr., pl. tantum) balt.-sl. *pelū „pelai“, kuri vėliau, nykstant (atskiruose balt. ir sl. dialektuose) u2-kamienei (t. y. neutr.) pl. paradigmai (plg. Mažiulis BS 299tt.), priartėjo prie ū-kamienės pl. paradigmos (fem.!), ir taip atsirado lie. pẽlūs „pelai“ (fem.) ir pan. (žr. anksčiau).
Minėta lytis (u2-kamienė, t. y. neutr.) subst. (pl. tantum) ide. dial. *pel(u)u̯ā „pelai ir pan.“, savo segmentu (u2-kamieniu) *-(u)u̯- kontaminuojama su segmentu (u1-kamieniu) *-o/eu̯- [dėl šių u1- resp. u2- segmentų žr. Mažiulis BS 262 ir liter.; dėl u1-kamienio *-o/eu̯- brovimosi į u2-kamienę paradigmą žr. s. v. *Jāt(u)vā], davė variantines lytis subst. (neutr. pl. tantum) ide. dial. *pel(u)u̯ā „t. p.“/*pelo/eu̯ā „t. p.“ > subst. (neutr., pl. tantum) balt.-sl. dial. *pelvā „pelai“/*pela/evā „t. p.“, o iš čia atsirado subst. [fem., sg. (collectivum)] pr. *pelvā „t. p.“ ir pan. bei subst. [fem., pl. (collectivum) tantum] la. pè̹lvas//pelavas „t. p.“ (žr. aukščiau).

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Derksen EDSIL 395; Matzenauer BKAS 100; Mayrhofer EWA II 103; Vaan EDL 440.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.