Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Rasta žodžių: 2
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 3 t. 284 psl.

pirmannin

pirmannin: en pirmannin „zu erst (zuerst) – pìrma (į pirmąjį)“ III 9113 [5728] (= pirm „pirma“ VE 3910), „zum ersten – t. p.“ III 1014 [6313–14], en pirmannien „auffs erste – t. p.“ III 1033 [6336] (= tapirmiaus VE 498; en pirmannien laisken „im ersten Buch – pirmojoje knygoje“ III 1017 [6316] (čia pr. laiskenacc. sg. fem., žr. s. v. lāiskas), en pirmonnien „pirmojoje“ III 893 [5535] (fem., žr. Trautmann AS 399).
Turime num. ord. pron. acc. sg. formas: a) prepozicinėje konstrukcijoje (= adv.) *en + acc. sg. neutr. (plg. Trautmann l. c.) – pr. (semb.) *en *pirmanin [III 9113, III 1014; dėl formos (neutr.) plg. pr. musīngin (žr. Endzelīns SV 70, 212)] bei *en *pirmanʹan, b) prepozicinėje konstrukcijoje *en + acc. sg. fem. – *en *pirmanʹan (III 1017) bei *en *pirmunʹan (III 893); pastaruoju atveju pr. *pirmŭnʹan (acc. sg.) yra vietoj senesnės *pirmanʹan. Žr. s. v. v. pirmois, pirmonnis.

Papildymai / Komentarai

Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.