Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Rasta žodžių: 1
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 3 t. 346 psl.

preartue

preartue „reutel“ E 249 nom. sg. fem. = pr. *prē(j)artuvē < *prēi(j)artuvē [t. y. su cirkumfleksiniu pr. *-ēi- > (E) *-ē-, plg. s. v. semo], kuris buvo matyt „plūgo peilis, pirm norago rėžiantis žemę“. Dėl vok. (E 249) reutel plg. v. v. a. riutel „Pflugreute, Stab zum Beseitigen der sich an das Pflugbrett hängenden Erde“ (Lex 170), plg. dar Trautmann AS 409, Endzelīns SV 234.
Subst. pr. *prēi(j)artuvē „plūgo peilis, pirm norago rėžiantis žemę“ yra iš pr. *„tai, kas (tarsi pridėta) prie arimo įrankio“ – prefikso *prēi- „prie-“ (žr. prei) vedinys turbūt iš subst. (neutr.) pr. *artuvan „arimo įrankis“ [plg., pvz., lie. subst. (desubstantyvinį) príevarpstė „tam tikra verpiamojo ratelio lentelė“ LKŽ X 729], o šis – sufikso *-tuva- vedinys iš verb. pr. *ar-tvei „arti“ (žr. s. v. artoys).

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Larsson NCOP 97t.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.