Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Rasta žodžių: 1
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 3 t. 358 psl.

prio

prio „lantwer (Umfriedigung zur Verteidigung) – gynybinė užtvara“ E 414 (dėl reikšmės plg. Trautmann AS 411, Endzelīns SV 236; plg. v. v. a. lantwer Lex 122). Jo kilmė neaiški. Buvo mėginta jį taisyti į *piro [Bezzenberger BB XXIII 320, plg. Trautmann l. c. („vielleicht“), Endzelīns l. c. („varbūt“)], kurį Trautmannas (l. c.) bandė gretinti su pr. (III) pijrin (žr.). Tačiau tokiu gretinimu nelabai tikėjo ir pats Trautmannas, kadangi jam buvo neaiški pr. (III) pijrin kilmė (žr. Trautmann AS 396 s. v. perōnin). Ir taip pr. E 414 žodis pasiliko „neskaidrs vārds“ (Endzelīns l. c.).
Pr. (E 414) prio „gynybinė užtvara“ iš tikrųjų gali būti taisomas į *piro „t. p.“ (dėl E raidžių -ri-, taisytinų į -ir-, žr. dar s. v. nagepristis, be to, žr. Endzelins FBR XV 101) = pr. *pirɔ̄ (ar *pīrɔ̄?), t. y. *pirā. Manyčiau, kad pr. (E) *pirā „gynybinė užtvara“ yra iš (subst.) *„gynimasis“ < *„mušimasis (atsimušimas)“ – fleksijos vedinys iš verb. pr. *pir- „muštis“ [plg. lie. (verb. spind- ) subst. spindà „spindėjimas“ ir kt., žr. Skardžius ŽD 38t.] < verb. balt. *per-/*pir- „mušti(s)“ (žr. s. v. perōni). Plg. PKP II 202 (išn. 608).

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Matzenauer BKAS 106.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.