Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Rasta žodžių: 1
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 4 t. 14 psl.

raples

raples „czange (Zange) – replės“ E 520 nom. pl. fem. = pr. (E) *raplēs (pl. tantum). Jis gali būti iš senesnio pr. *replēs „t. p.“ [dėl pr. *re- > *ra- žr., pvz., s. v. ratinsis, bet plg. lie. dial. rãplės „replės“ Būga Aist. St. 71 ir LKŽ XI 177 (jeigu čia ra- iš tikrųjų nėra iš re-)], kuris kartu su lie. rẽplės „t. p.“ suponuoja subst. (ē-kamienį, nom. pl. fem.) balt. dial. *replēs „t. p.“ (pl. tantum), kildintiną iš (subst.) *„įrankis ką nors apimti, pačiupti“ resp. laikytiną sufikso *-lē- vediniu iš verb. balt. *rep- „apimti…“ (dėl jo žr. s. v. rapa); plg., pvz., lie. subst. žnỹplės „gnybtuvai, Lichtscheere“ darybą (iš verb. žnýb-ti „kneifen“), žr. Skardžius ŽD 169.
Dėl pr. (E 520) raples kilmės plg. Būga l. c., Trautmann AS 414, Endzelīns SV 238, Fraenkel LEW 721 (s. v. rė́pti).

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Smoczyński SEJL 510t.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.