Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Rasta žodžių: 1
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 4 t. 24–26 psl.

rikis

rikis „herre (Herr) – viešpats, ponas“ E 404, rickies „t. p.“ GrG 9, rickie „t. p.“ GrA 5, ryckie „dominus – t. p.“ GrF 11, rickie GrF (žr. PKP II 63), rikijs „Herr – t. p.“ III 3712 [293] (= ponas VE 1317), III 5912 [411] (= ponas VE 247) III 619 [4113] (= ponas VE 251), III 674 [4332] (= wieschpatimi VE 2714), III 698 [4521] ( = wieschpatis VE 2819 nom. sg.), III 7118 [4717] (wieschpaties VE 302) III 751 [495] (= ponas VE 313), III 857 [5329] (= ponas VE 369–10), III 8719 [5523] (= ponas VE 3716), III 9314 [5916] (= ponu VE 4012 instr. sg.), III 1019 [6318] (= ponas VE 4814), III 10115 [6323] (= ponas VE 4819), III 1055 [6524] (= wieschpatis VE 5014), III 11311 [711], III 11922 [755], III 12115 [7524], III 1231 [7531], III 13312 [8118], III 13314 [8119], III 13317 [8121], rekis „t. p.“ I 119 [713], rickis „t. p.“ I 133 [719], rykyes „t. p.“ II 1110 [1312], reykeis „t. p.“ II 133 [1320], rikeis „t. p.“ III 10319 [6512] (= wieschpatis VE 4923) nom. sg. masc.; voc. (nom.) sg. (masc.) rikijs „Herr – viešpatie“ III 7115 [4714] (= kunige VE 2923 voc. sg.), III 838 [5314] (= wieschpatie VE 3510 voc. sg.), III 8314 [5318] (= wieschpatie VE 3521 voc. sg.), III 8512 [5332] (= pone VE 3614 voc. sg.), III 1096 [6735] (= wieschpatie VE 523 voc. sg.), III 11723 [7518] (= pone VE 587 voc. sg.), rickijs „t. p.“ III 6714 [455] (= kunige VE 281 voc. sg.);
25 gen. sg. (masc.) rikijas „Herrn – viešpaties“ III 7316 [4734] (= pona „pono“ VE 3019–20), III 9124 [591] (= wieschpaties VE 3922), III 11528 [7136], „herren (Herrn) – t. p.“ III 11717 [7313] (= wieschpaties VE 583), „Herrn – t. p.“ III 12914 [7921] (= wieschpaties VE 6214), III 1318 [7931];
acc. sg. (masc.) rikijan „herren (Herrn) – viešpatį“ III 279 [238] (= pona „poną“ VE 99), III 2716 [2314] (= pona „poną“ VE 915), „Herrn – t. p.“ III 2911 [2324] (= pona „poną“ VE 107), „herren (Herrn) – t. p.“ III 311 [256] (= pona „poną“ VE 1015), III 3110 [2514] (= pona „poną“ VE 114), III 3119 [2522] (= pona „poną“ VE 1112), III 337 [2531] (= pona „poną“ VE 121), III 3318 [278] (= pona „poną“ VE 1210), III 359 [2719] (= pona „poną“ VE 1219), III 371 [2730] (= pona „poną“ VE 139), „Herrn – t. p.“ III 4122 [3111] (= pona „poną“ VE 1522), „herren (Herrn) – t. p.“ III 4510 [336] (= wieschpati VE 1713 acc. sg.), „Herrn – t. p.“ III 6722 [4512] (= ponui VE 2810), III 8317 [5320] (= wieschpati VE 3524 acc. sg.), III 851 [5324] (= ponui VE 364), III 897 [571] (= wieschpatije VE 385 iness. sg.), III 9313 [5915] (= ponui VE 4011), III 9320 [5921] (= pona „pono“ VE 4018), „herren (Herrn) – t. p.“ III 9324 [5923] (= wieschpatije VE 4021 iness. sg.), „Herrn – t. p.“ III 9515 [612], III 9523 [619] (= wieschpati VE 41 acc. sg.), III 10321 [6513] (= ponui VE 502), III 10918 [697] (= wie-schpati VE 5214–15 acc. sg.), III 11325 [7112], III 1173 [732], III 1174 [733], III 1196 [7329] (= pona „poną“ VE 5814–15), III 12113 [7522] (= wieschpati VE 5921–22 acc. sg.), III 1278 [7734] (= pona „poną“ VE 6114), III 12918 [7924], III 13120 [815], rickijan „t. p.“ III 1078 [6716], rekian „herren (Herrn) – t. p.“ I 713 [528], reykyen „t. p.“ II 713 [1127];
voc. (nom.) pl. (masc.) rikijai „Herrn – viešpačiai“ III 9521 [617] (= wieschpatis VE 4117 voc. pl.); acc. pl. (masc.) rikijans „Herren – viešpačius“ III 313 [258] (= wieschpatis VE 1016 acc. pl.), „herrn (Herren) – t. p.“ III 959 [5931] (= wieschpatims VE 417), žr. dar butta rikians.
Iš tos E, Gr., I, II, III medžiagos rekonstruotinas subst. (ii̯o-kamienis) pr. *rīkī̃s „viešpats, ponas“ (nom. sg. masc.) < *rīkìjas 26 „t. p.“ – nešakninio kirčiavimo žodis: plg., pvz., rekian (I 713, acc. sg.) = pr. (I) *rĭkìjan (su *rĭ- iš nekirčiuoto *rī-). Pr. *rīkī̃s, taip pat pr. *rīki (žr. rīki) kildinami dažniausiai iš go. *reikeis (t. y. *rīkīs) resp.go. reiki, žr., pvz., Trautmann AS 415 [plg. (dėl pr. rīki) Schmalstieg OP 71], Būga RR II 85, 86, III 496, Endzelīns SV 239, Fraenkel LEW 733 (s. v. rỹkas), Kabelka BFĮ 62, Sabaliauskas LKL 257t. Tačiau yra ir kitokia nuomonė: tie du pr. žodžiai – skoliniai ne iš go., o iš vok. kalbos [Prellwitz Best. 5, Berneker PS 318, plg. Būga RR II 85 (išn. 1)].
Man rodos, kad tas pr. žodis gal nėra skolinys (nei iš go., nei iš vok. kalbos), plg. s. v. rickawie. Subst. (nom. sg. masc.) pr. *rīkìjas „viešpats, ponas“ galėtų (?) būti iš (nomen agentis) *„viešpatautojas, valdytojas“ – sufikso *-ija- vedinys iš subst. pr. *rīkē „viešpatavimas, valdžia“ < *„tvarka, eilė“ (dėl jo žr. rīki), plg., pvz., lie. prẽkė „prekyba, prekiavimas“ (LKŽ X 598 s. v. prẽkė 4) prek-ìjas „prekiautojas, pirklys“ (LKŽ X 599).

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Lehmann GED 283; Matzenauer BKAS 107. Dėl formos rekyse (BPT): Bammesberger BAM 121; Kortlandt BAM 116, Blt XXXIII (1) 39t.; Matasović LgB IX 127; Stundžia Blt XXXI (1) 95tt.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.