Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Rasta žodžių: 1
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 4 t. 64 psl.

sarxtes

sarxtes „schede (Scheide des Schwertes) – makštys (kalavijo)“ E 425 nom. pl. fem. (Trautmann AS 233) = pr. *sarkstēs. Vok. (E 425) schede (greta E 424 swert „Schwert“) = v. v. ž. schede „Scheide des Schwertes“ (Trautmann AS 419).
Subst. (nom. pl. fem.) pr. (E) *sarkstēs „makštys“ [plg.: lietuviai sako dažniau mãkštys „t. p.“ (pl.!) negu makštìs „t. p.“ (sg.)] yra ē-kamienis vietoj senesnio i-kamienio (plg., pvz., blusne „blužnis“, žr.) subst. (nom. pl. fem.) *sarkstīs „t. p.“, kildinto iš subst. (i-kamienio, nom. sg. fem.) pr. *sarkstis „(ap)sergėjimo priemonė“ < „(ap)sergėjimas“, kuris – sufikso *-sti- vedinys (su šaknies vokalizmo apofonija) iš verb. pr. *serg- „sergėti“ (žr. s. v. absergīs-nan [absergīsnan]) arba (be apofonijos) iš verb. pr. *sarg- „t. p.“ (plg. lie. dial. sárg-ioti „t. p.“ LKŽ XII 159); plg., pvz., lie. -sti- sufikso vedinius (subst.) apud Skardžius ŽD 330t.
Dėl kilmės žodžio pr. (E 425) sarxtes, kuris iki šiol buvo „bez drošas etimoloģijas“ (Endzelīns SV 242 ir liter.), žr. dar Mažiulis Klb I 223t., Ambrazas DDR 46.

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Matzenauer BKAS 111; Schmalstieg Blt XXXIV (1) 111t.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.