Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Rasta žodžių: 1
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 4 t. 71–72 psl.

saugis

saugis „omese (Ameise) – skruzdė“ E 791. Šio pr. žodžio kilmė ir dabar nėra aiški, be to, apie ją labai mažai kas yra rašęs (šio pr. žodžio, galima sakyti, nėra baltistinėje literatūroje). Piersonas (AM VIII 364) manė, kad saugis taisytinas į sangis ir sietinas su verb. lie. žeñgti; tačiau tokia nuomone labai abejojo Trautmannas (AS 420), o Endzelynas (SV 243) ją net visai ignoravo. Endzelynas (l. c.) dėl žodžio pr. „skruzdė“ rašė: „bez drošas etimoloģijas. Rada ar lei. šáuti …, la. šaudrs „hastig“ (sal. la. skudra: lei. skudrus „flink“)?“ (klaustukas – Endzelyno).
Endzelyno (l. c.) spėjimą, man rodos, geresnė (žr. toliau) yra Piersono (l. c.) hipotezė, bet ji nebuvo pagrįsta darybiškai ir ypač semantiškai, o ją pagrįsti iš tikrųjų nėra lengva.
Galima spėti: pr. (E 791) saugis „skruzdė“ yra (taisytinas į) sangis = subst. (i̯o-kamienis, nom. sg. masc.) pr. *zangīs „t. p.“ < subst. mob. (masc.) *„tas, kuris greitas“ (plg. dėl la. skudra „skruzdė“ apud Endzelīns l. c.) < *„tas, kuris greitai žengia, žingsniuoja“ (skruzdei būdingas gana greitas ėjimas jos mažais žingsneliais) – fleksijos vedinys iš adj. pr. *zanga- (ar *zangu-) „gerai, lengvai, greitai žengiantis (žingsniuojantis), greitas“, plg. lie. adj. žangùs „t. p.“, galintį būti vietoj *žanga- „t. p.“ (plg. Skardžius ŽD 34); plg., pvz., lie. 72 subst. mob. (i̯o-kamienis, masc.) júodis „tas, kuris juodas“ ( adj. júodas) ir kt. (žr. Skardžius ŽD 66).
Adj. pr. *zanga- „gerai, lengvai, greitai žengiantis (žingsniuojantis)“ < balt. dial. *źanga- „t. p.“ < *„žengiantis (žingsniuojantis)“ – fleksijos vedinys (su šaknies vokalizmo apofonija) iš verb. balt. *źeng-/*źing- „žengti, žingsniuoti“ (plg., pvz., lie. verb. driẽk-ti adj. draĩkas „išsidriekęs, laibas“ LKŽ II² 626) > lie. žeñg-ti, la. zìeg-tiês „sich versündigen“ (ME IV 741; plg. lie. nusižeñgti „t. p.“), žr. Fraenkel LEW 1299t. Tas verb. balt. *źeng- (*źing-) „žengti, žingsniuoti“ (žr. dar s. v. singslo), būdamas semantiniame lauke tarp balt. *ei- „eiti“ ir balt. *bēg- „bėgti“, jau seniai galėjo gauti reikšmę *„gana greitai eiti (žingsniuoti)“ greta pagrindinės reikšmės „žengti, žingsniuoti“.
Verb. balt. *źeng-/*źing- „žengti, žingsniuoti“ [slavai tokio verb. neišlaikė (ar visai jo neturėjo?)] ide. *ǵhengh-/*ǵhn̥gh- „t. p.“ (Pokorny IEW I 438t.) < *ghengh-/*ghn̥gh- „t. p.“ > germ. gang-jan „t. p.“ (> go. gaggan ir kt.) ir kt., žr. Pokorny l. c., Kluge EWDS 230t., Fraenkel l. c., Ivanov SBG 191.

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Mažiulis Blt XLIII (1) 95t.; Nepokupnyj FsSchmalstieg 143tt.; Matzenauer BKAS 111.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.