Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Rasta žodžių: 1
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 4 t. 78 psl.

sbeclis

sbeclis „veder (Feder im Schloß) – spyruoklė (užrakto)“ E 539 nom. sg. masc., bandytą taisyti į *sebeclis (Endzelīns SV 243), skaitau (be taisymo): pr. (E) *zbeklīs < pr. *zabeklīs (su nekirčiuotu *za- resp. kirčiuotu *-be-) „t. p.“ (ar pr. *zebeklīs „t. p.“ su *ze- matyt iš *za-, plg. s. v. slango), plg. jo giminaitį, pvz., lie. žabõklis „žabokliai, žąslai“.
Subst. (i̯o-kamienis) pr. *zabeklīs „spyruoklė (užrakto)“ bus buvęs „spyruokliuojantis daiktas [gal panašus į plunksną „Feder“], apžabojantis (apimantis, sukabinantis, apglėbiantis) ir taip prilaikantis tam tikras užrakto mechanizmo dalis“ [pastaba: verb. lie. apžabóti (reikšme:) „apimti, su(ap-)kabinti, apglėbti“ (jo neturi DLKŽ) yra plačiai žinomas liaudies meistrystėje] < *„kas ką apžaboja (apima), prilaiko“ (nomen instrumenti), kuris – sufikso *-eklīs vedinys iš verb. pr. *zab-ātvei „prilaikyti, apžaboti (apimti)“ < *sulaikyti (sutramdyti) ką žabu, pažaboti“ (dėl jo žr. s. v. slango).
Tuo, kad iš verb. pr. *zabā-tvei atsirado ne subst. pr. *zab-āklīs (= lie. žab-õklis), o subst. pr. *zab-eklīs, negalima labai stebėtis: čia matyt lėmė tai, kad sufiksų pr. *-āklīs ar *-eklīs vediniai (deverbatyvai) bus turėję labai panašią darybinę reikšmę (nomina instrumenti), plg., pvz., lie. (verb. knab-óti ) subst. knab-õklis „įrankis žemei knaboti“ (LKŽ VI 191) ir knab-ẽklis „įrankis mėšlui knaboti“ (LKŽ VI 189 s. v. knabẽklis 2), arba lie. (verb. kabìn-ti ) subst. kabin-õklis „kablys kam nors pakabinti“ (LKŽ V 17 s. v. kabinõklis 3) ir kabin-ẽklis „t. p.“ (LKŽ V 15 s. v. kabinẽklis 2).

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Gliwa ALL XLIX 7; Matzenauer BKAS 111; Smoczyński DL 198tt.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.