Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Rasta žodžių: 1
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 4 t. 89–90 psl.

sealtmeno

sealtmeno „wedewal (Pirol) – volungė“ E 748 nom. sg. fem. = pr. *zēltmenɔ̄, t. y. *zēltmenā (su cirkumfleksiniu *-ēn-). Vok. (E 748) wedewal „Pirol – volungė“ = v. v. ž. wedewale „t. p.“ (žr. Trautmann AS 422 ir liter.). Pirmasis buvo Endzelynas, kuris pr. (E 748) žodį perskaitė *zēltmenā (su cirkumfleksiniu *-ēl-) ir jį, dėl sufikso *-menā- lygindamas su pr. *sē-menā (žr. semeno), siejo su la. zèlts „auksas“ (Endzelīns FBR II 9, Endzelīns SV 244). Tačiau pati šio žr. žodžio daryba ir iki šiandien nėra labai aiški, visų pirma dėl to, kad pr. *sēmenā yra deverbatyvas (žr. semeno), o toks būti negali pr. *zēltmenā.
Manyčiau, kad subst. pr. zēltmenā „volungė“ yra iš adj. (fem.) pr. *zēltmenā „ta, kuriai būdingas blizgantis žalsvumas, gelsvumas ir pan.“, o šis – sufikso *-menā (dėl jo žr. s. v. v. semeno, 90 schumeno) vedinys iš subst. (neutr., nom.-acc. sg.) balt. *źeltan „blizgantis žalsvumas, gelsvumas ir pan.“ (> la. zèlts „auksas“) adj. (neutr.) balt. *źeltan „blizgančiai žalsvas, gelsvas ir pan.“ = adj. balt. *źelta- „t. p.“ (dėl jo žr. s. v. saligan).
Subst. pr. *zēlt-menā dėl darybos plg. su subst. pr. *plesmenā „papadė“ daryba, kurią dabar esu linkęs šiek tiek kitaip nei anksčiau (žr. s. v. plasmeno) suvokti: subst. pr. *plesmenā „papadė“ yra turbūt iš adj. (fem.) pr. *plesmenā „ta (tái), kam būdingas plokštumas, išplėstumas“ subst. (neutr.) pr. *plesan „plokštumas, išplėstumas“ adj. (neutr.) pr. *plesan „plokščias, išplėstas“ (toliau žr. s. v. plasmeno).

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Blažek Coll. Pr. II 17; Hinze LgB V–VI 164t.; Larsson FsKlingenschmitt 370; Matzenauer BKAS 112.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.