Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Rasta žodžių: 1
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 4 t. 120 psl.

skerptus

120 skerptus „rustere (Rüster) – guoba (ar skirpstas)“ E 626 nom. sg. masc. įprastai skaitomas pr. *skerptus (ir manoma jį tokį buvus iš senovės) bei gretinamas su lie. dial. skirpstus „Rotbuche“ (reikėtų rašyti skirpstùs „skirpstas; Rotbuche“ LKŽ XII 918) resp. skir̃pstas, juos be darybinės analizės gretinant su lo. carp-inus „Hainbuche“ ir kt. (Trautmann AS 429 ir liter., Endzelīns SV 249, Fraenkel LEW 807).
Pr. (E 626) skerptus (nom. sg.) iš tikrųjų yra matyt ne pr. *skerptus, o pr. *skirptùs: su kirčiuotu *-u- resp. nekirčiuotu cirkumfleksiniu *-ir- [plg. minėtą lie. dial. (jotv. ir pan.!) skirpstùs „skirpstas; Rotbuche“); žr. toliau], vaidinasi, su cirkumfleksiškai nepailgintu šio diftongo segmentu *-i- (ir dėl to parašytu raide –e-). Pr. *skirptùs gali būti disimiliuotas iš pr. *skirpstùs = lie. dial. (jotv. ir pan.!) skirpstùs, o šis perdirbtas iš pr. *skirpstas (= lie. skir̃pstas, plg. dar s. v. scalus), kuris asimiliuotas iš balt. dial. *kirpstas „skirpstas ir pan.“.
Subst. balt. dial. *kirpstas „skirpstas resp. guoba ir pan.“ atsirado iš (subst.) *„karpytlapis“ (plg. dar stuckis, žr.): jis – sufikso *-sta- vedinys iš verb. balt. *kirp-/*kerp- „kirpti, rėžti ir pan.“ (žr. s. v. kerpetis).

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Blažek LgB IX 46; Vaan EDL 94t.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.