Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Rasta žodžių: 1
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 4 t. 146 psl.

spurglis

spurglis „sperling (Sperling) – žvirblis“ E 739 nom. sg. masc. = pr. *spurglis < *spurglas „t. p.“ (o-kamienis, plg. pr. *spurgla- „t. p.“ s. v. sperglawanag), kuris, man rodos, yra iš adj. pr. *spurglas „šokinėjantis“ (dėl „žvirblis“ < „šokinėjantis paukštis“ plg. Būga RR II 129), o šis – sufikso *-la- vedinys iš verb. pr.*spurg- „…šok(inė)ti“ < „spragėti (prasseln), spirgėti…“< balt. (dial.) *spurg- „t. p.“ greta *spirg-/*sperg- „t. p.“ > lie. sparg-ìnti „spirginti“, spirg-ė́ti ir kt. [plg. Būga l. c.; dėl medžiagos žr. dar Fraenkel LEW 873 (s. v. spìrgti), 886 (s. v. spùrgas)]. Verb. balt. *sperg- (*spirg-, *spurg-) „spragėti…“ < ide. *(s)p(h)-erg- „zucken, schnellen“ [plg. Pokorny IEW I 996t. s. v. (s)p(h)ereg-].

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Beekes EDG 1375, 1386; Blažek Coll. Pr. II 18; Hinze LgB V–VI 161; Lehmann GED 318t.; Matasović EDPC 334; Matzenauer BKAS 122t.; Orel HGE 363; Vaan EDL 447.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.