Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Rasta žodžių: 1
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 4 t. 149–150 psl.

stallit

stallit „stovėti (stehen)“ III 8320 [5322] inf.; partic. praet. act. nom. sg. masc. stalliuns „ston (gestanden) – stovėjęs“ III 9721 [6129; 150 žr. PKP II 192, išn. 543]; praes. 3 sg. stallā „stehet (steht) – stovi“ III 6321 [437] (= jra „yra“ VE 268), stalle „t. p.“ III 7319 [491; tokioje pat frazėje kaip III 6321] (= jra „yra“ VE 3023), III 993 [6133], stalli „t. p.“ III 10521 [674] (= jra „yra“ VE 518), (3 pl.) stallē „stehen – (jie) stovi“ III 772 [4926] (= stowy „stovi“ VE 3211); praes. 1 pl. stalēmai „trachten – stovime (gviešiamės)“ III 3512 [2722; žr. PKP II 115, išn. 83] (= stawetumbim „gvieštumės“ VE 131); praes. 2 pl. stallēti „vertretet – stovite (atstovaujate)“ III 1254 [7714]. Žr. dar s. v. emprīki ir isstallīt, perstallē.
Turime verb. (inf.) pr. (III) *stal-ītvei „stovėti“ < pr. *stal-ētvei „t. p.“, kuris – jeigu jam suponuosime archetipą verb. ide. *stel- „statyti“ (Pokorny IEW I 1019t. s. v. 3 stel-) > balt. *stel- „t. p.“ – galėtų būti iš pr. *stel-ētvei „stovėti“ > pr. (semb.) *stel-ītvei „t. p.“, o šis, veikiamas suponuotinos lyties verb. (intens, causat.) pr. (semb.) *stal-ītvei „daryti, kad stovėtų“ (su senoviniu *-ī-) = „statyti“ (plg., pvz., lie. verb. kret-ė́ti: krat-ýti), virto į pr. (semb.) *stal-ītvei „stovėti“.
Verb. pr. *stel-ētvei „stovėti“ gali būti vedinys iš verb. vak. balt. *stel- „statyti ir pan.“ (plg., pvz., lie. verb. keñt- „kęsti“: kent-ė́ti) < ide. *st(h)el- „t. p.“ (dėl jo žr. Pokorny l. c.). Pr. (III) stallit „stovėti“ kilmę kitaip suvokia, pvz., Trautmann BSW 284.

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Derksen EDSIL 473; Kaukienė Blt XXXIII (1) 15tt.; Matzenauer BKAS 123; Rix LIV 594; Smoczyński DL 145t., LAV 349tt.; Vaan EDL 486.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.