Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Rasta žodžių: 1
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 4 t. 156 psl.

stawīds

stawīds „solch – toks“ III 7514 [4915] (= toksai „toks“ VE 3118), stawijds „t. p.“ III 5910 [3934] (= tas VE 246 nom. sg. masc.), III 6312 [4134] (vietoj nom. sg. fem.) nom. sg. masc.; dat. sg. stawīdsmu „(damit) – tokiam“ III 478 [3326], „(solcher) – t. p.“ III 6920 [4530], stawijdsmu „(damit) – t. p.“ III 6922 [4531], stawidsmu III 6118 [4119–20] (= tokiem „tokiam“ VE 2510); acc. sg. stawīdan „solchs – tokį“ III 755–6 [499] (= tatai VE 319), III 7512 [4914] (= tatai VE 3116), „solche – t. p.“ III 7524, „solch – t. p.“ III 779 [4932] (= toki „tokį“ VE 3218), „solchen – t. p.“ III 9513 [611], „solch – t. p.“ III 10912 [695], stawijdan „solche – t. p.“ III 554 [3724], III 6114 [4117] (= taipo „taip“ VE 256), III 1079 [6717], stawidan „solchen – t. p.“ III 917–8 [5723], staweidan „soͤlches (solches) – t. p.“ I 1310 [722], steweydan „t. p.“ I 152 [729], steweyden „t. p.“ II 1310 [1324], stewidan „solches – t. p.“ II 151 [1330]; nom. pl. (fem.) stawīdas „solche – tokios“ III 5715 [3919] (= tokias VE 2312 acc. pl. fem.); acc. pl. (masc.) stawīdans „solche – tokius“ III 394 [2912] (= tus „tuos“ VE 148), III 396 [2915] (= tus „tuos“ VE 1411), „solches (solche) – t. p.“ III 7520 [4919] (= tokius VE 324–5).
Yra pron. (nom. sg. masc.) pr. (kat-mų) *stavīds „toks“ < pr. *stavīdas „t. p.“ iš *sta- „tas“ (žr. stas) + *-vīd- (žr. s. v. v. ainawīdai, kawīds).

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Larsson NCOP 89; Matzenauer BKAS 145; RosinasSM 305.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.