Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Rasta žodžių: 1
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 4 t. 158–159 psl.

stolwo

stolwo „spon (Span) – skiedra“ E 641 nom. sg. fem. yra scolwo „t. p.“ = pr. *skɔ̄lvɔ̄, t. y. *skālvā (matyt su cirkumfleksiniu *-āl-), kuris – sufikso *-vā vedinys (su šaknies vokalizmo apofonija) iš verb. pr. *skel- (*skil-) „(at)skelti“ < balt.-sl. 159 *skel- (*skil-) „t. p.“ > lie. skél-ti ( subst. skalà „Holzspan“) = la. šķel̂-t ir kt.; žr. Trautmann AS 439, Būga RR II 253, Trautmann BSW 264, Endzelīns SV 250, Fraenkel LEW 800. Žr. dar scalus.

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Larsson FsKlingenschmitt 367; Matzenauer BKAS 125.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.