Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Rasta žodžių: 1
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 4 t. 177–178 psl.

swintint

swintint „heyligest (heiligen) – švęsti“ III 299 [2322; žr. PKP II 109, išn. 40] (= schwenstumbei VE 105), swintintwey „heiligen – t. p.“ I 510 [58; žr. PKP II 69, išn. 11], swyntintwey „heyligen (heiligen) – t. p.“ II 510 [117; žr. PKP II 83, išn. 6] inf.; partic. praet. act. nom. sg. masc. swintinons „geheyliget (geheiligt) – šventinęs“ III 4514 [339] (= paschwente VE 1716–17 praet. 3 sg.), swintinninuns (sk. swintinnuns) „t. p.“ III 11926 [758]; partic. praet. pass. nom. sg. masc. swintints „geheyliget (geheiligt) – šventintas“ I 914 [74], swyntits (sk. swyntints) „t. p.“ II 914 [132], swintints „t. p.“ III 4715 [3332] (= schwenskisi VE 1816); praes. 3 sg. swintina „heyliget (heiligt) – šventina“ III 4517 [3311] (= paschwentin „pašventina“ VE 1716–17), (3 pl.) swintinai „heiligen (heiligt) – t. p.“ III 5115 [3530], swintina „heiliget (heiligt) – t. p.“ III 1038 653 (= paschwenstu VE 4913 3sg.).
Turime verb. (inf.) pr. (kat.-mų) *svintintvei „švęsti; šventinti“ – vedinį iš adj. pr. *svinta- „šventas“ (žr. swints). Bet šis 178 pr. verb. (inf.) gali būti perdirbinys iš senesnio adj. pr. *sventa- „šventas“ (žr. s. v. Swent) pr. *sventī-tvei „švęsti; šventinti“ (plg. sl.,, pvz., rus. святи-ть „t. p.“), dar plg. s. v. wartint; be to, plg. lie. bálty-ti/báltin-ti ir kt. (Skardžius ŽD 545tt.).

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Kaukienė Blt XXXIII (1) 15tt.; Smoczyński DL 13, LAV 356.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.