Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Rasta žodžių: 1
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 4 t. 186 psl.

tauto

tauto „land (Land) – kraštas“ E 793 nom. sg. fem. = pr. *tautɔ̄, t. y. *tautā; acc. sg. fem. tautan „Lande – kraštą“ III 1714 [194], „Land – t. p.“ III 1721 [1921].
Pr. *tautā „kraštas (Land)“ kildintinas iš „krašto žmonės“ < *„Volk“, kuris bei lie. tautà „Volk“ [LKŽ XV 1032, reikšme „kraštas“ (Bretkūnas) – prūsizmas], la. tàuta „Volk; fremde Leute; ir kt.“ (ME IV 140t., žr. dar Locher Donum Balt. 303tt., Karulis LEV II 380t.) suponuoja subst. balt. *tautā „gentis (bendruomenė, susijusi giminyste, kalba, papročiais, ūkiu ir teritorija)“. Šis – iš ide. *toutā/*teutā „t. p.“ (> go. þiuda „t. p.“ ir kt., žr. Pokorny IEW I 1084t.), kuris yra turbūt iš „(žmonių) gausumas“ – sufikso *-tā vedinys ir verb. ide. *tē̆u-/*tū̆- „pūstis, didėti“ (plg. Pokorny l. c.); žr. dar s. v. taukis.

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Beekes JIES XXVI (3–4) 459tt.; Kloekhorst EDHIL 908; Lehmann GED 361; Matasović EDPC 386t.; Matzenauer BKAS 131t.; Orel HGE 423; Smoczyński SEJL 663t.; Vaan EDL 618t.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.