Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Rasta žodžių: 1
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 4 t. 202 psl.

tu

202 tu „du – tu“ III 476 [3324], III 673 [4332], III 677 [451] ir kt. (tik III kat-me); thu I 913 [74]; III 6713 [454]; toū III 675 [4333], III 791 [5110], III 812 [5129], III 8114 [531], III 8310 [5315], III 1332 [8110]; tou II 53 [113] (tik taip II kat-me – 10×), III 276 [236], III 2713 [2311], III 298 [2322] ir kt. (III kat-me); thou I 53 [53] (tik taip I kat-me – 10×); tau III 11929 [7510]; žr. dar iquoitu;
gen. sg., dėl šios formos žr. Endzelīns SV 87;
dat. sg. tebbei „dir – tau“ III 719 [478], III 7117 [4716], III 7119 [7117] ir kt. (tik III kat-me), tebbe III 2918 [252], III 8512 [5332], III 1051 [6520], 10716 [6723];
acc. sg. tien „dich – tave“ III 792 [5111], III 7914 [5118], III 812 [5129] ir kt. (tik III kat-me); tin III 10715 [6722];
nom. pl. ioūs „ihr – jūs“ III 895 [5536], III 919 [5724], III 9323 [5923] ir kt. (aišku, tik III kat-me); ious III 916 [5722], III 9314 [5916], III 9315 [5916] ir kt. (tik III kat-me); iaūs III 935 [598]; yous I 153 [730]; joes II 152 [1320] (turbūt atspindi *jōs su *-ō-, okazionaliai monoftongizuotu diftongu *-o - = *-oŭ- iš nekirčiuoto diftongoido *-oū- [= i-oū-s „jūs“ III, plg. Endzelīns SV 29, 267)];
gen. pl. iouson „ewren – jūsų“ III 958 [5931], III 9522 [618]; ioūsan III 10519 [672]; iousan III 8911 [575] (ši lytis galėtų būti ir poss. žr. Endzelīns SV 267);
dat. pl. iūmans „euch – jums“ III 1135 [6932]; ioūmans III 6910 [4522], ioūmas III 6720 [4510], III 12314 [773], III 13316 [8120]; ioumas III 896 [571], III 8914 [577], III 9514 [612], III 10527–28 [679], III 10919 [699], III 13319 [8122]; ioumus (sk. ioumas) III 11726–27 [7320];
acc. pl. wans „euch – jus“ I 139 [722], I 1319 [727], II 139 [1323], II 1319 [1328], III 6714 [455], (pērwans) III 755 [498] ir kt. (dar 18×).
Pastaba. Išsamesnį šio pr. pron. formų registrą žr. Trautmann AS 451, Endzelīns SV 266t.
Dėl šio pron. formų istorijos žr. Endzelīns SV 86tt., Stang Vergl. Gr 247tt., Mažiulis Donum Balt. 335t. ir ypač Rosinas 19tt., 158tt., Rosinas BĮM 35tt.

Papildymai / Komentarai

 • Bibliografijos papildymai

  Lit.: Adams DTB 302; Beekes EDG 1419t.; Demiraj AE 209, 386t.; Derksen EDSIL 502t., 513, 533; Kloekhorst EDHIL 1035t.; Lehmann GED 209, 213, 366t.; Matasović EDPC 392t.; Matzenauer BKAS 132, 133, 135t., 142; RosinasSM 34, 233tt., 361tt.; Mayrhofer EWA I 682t., II 416, 532; Orel HGE 208, 428; Smoczyński SEJL 240, 693; Vaan EDL 631t., 691.


  Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
 • Pilypo Ruigio liudijimas 1745 m.

  Šį žodį iš 1545 m. katekizmo cituoja Pilypas Ruigys (Betrachtung der Littauiſchen Sprache (...) von Philipp Ruhig, Koͤnigsberg, 1745; 52 psl.): aus dem 1545 gedruckten Preußiſchen Catechiſmo [...] Unter die Littauiſchen [gehoͤret], in jedem Gebot: Tu tur; tu ne tur, du ſollt; du ſollt nicht.

  Atrodo, kad Ruigys pirmasis konstatavo šių žodžių giminystę su atitinkamais lietuviškais žodžiais (nors, žinoma, tai ir taip akivaizdu visiems).


  Strockis Mindaugas, 2014-01-14
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.