Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Rasta žodžių: 1
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 4 t. 210 psl.

umnode

umnode „bachuͤs (Backhaus) – ubladė (duonkepės krosnės trobesys)“ E 330 nom. sg. fem. atspindi pr. *umnudē (matyt su *-u-) < *ubnudē – sufikso *-udē (plg. lie. nam-ùdė „namų apyvoka“, žr. Skardžius ŽD 101) vedinį iš lyties subst. vak. balt. *ubnas „ubas (duonkepė krosnis)“ (Būga RR II 204tt., plg. Endzelīns SV 269, Fraenkel LEW 1157), buvusios greta lyčių (vak. balt.) *ublas „t. p.“ ir *ubas „t. p.“ (žr. s. v. vumpȋs), iš kurių turime: a) lie. ùblas „t. p.“, ùbl-ãdė „ubladė“ (dėl jo darybos žr. Skardžius ŽD 100), b) lie. ùbas „ubas“, ùba-šlaitė „krosniadangtė“. Žr. Būga l. c., plg. Trautmann AS 453, Endzelīns l. c., Fraenkel l. c.

Papildymai / Komentarai

Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.