Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Rasta žodžių: 2
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 1 t. 140 psl.

billīsna

billīsna „bylojimas, pasakymas“: delli billīsna „etlicher spruͤche (etlicher Sprüche) – šiek tiek pasakymų“ III 8517 [552] (= nekurū kalbesiu VE 3618 gen. pl.); atsižvelgiant į vok. etlicher spruͤche (gen. pl.!), atsargiai spėjama, kad billīsna taisytinas į *billīsnā = *billīsnan gen. pl. (Trautmann AS 312, Endzelīns SV 151). Manyti, kad čia delli turįs genityvo reikšmę (Endzelīns l. c.), nereikėtų, nes jis yra turbūt adv. „(šiek) tiek“ (žr. delli), pagal savo formą neatitinkantis originalo žodžio etlicher (gen.!). Ir po delli einantis billīsna nebūtinai turėtų būti gen. (pl.) lytis. Ši billīsna ar tik nėra nom. sg. lytis, pavartota vietoj nom. pl. okazionaliõs *billīsnai (plg. gennai), – klaidingai dėl to, kad okazionali ā-kamienė nom. pl. -ai (greta -as) sutapo su ā-kamiene nom. sg. -ai (< *-āi), turėjusia ir alomorfinę (ā-kamienę) nom. sg. -a (<*). Dar yra billijsnans „spruͤchen (Sprüchen) – bylojimus, pasakymus“ III 734 [4724] acc. pl. (= kalbesiu VE 309 gen. pl.). Šis pr. žodis yra sufikso *-snā (nom. sg. fem.) vedinys iš billīt (žr.).

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Smoczyński LAV 60.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.