Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Rasta žodžių: 1
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 1 t. 190 psl.

deinennin

deinennin „teglich (täglich) – dieninis, kasdieninis“ III 531 [373], deinennien „t. p.“ III 534 [376], III 538 [379] adj. acc. sg. (= wissu dienu VE 2020 gen. pl.), atsižvelgiant į pr. deininan (žr.) ir į pr. kat-mų šnektose neabejotinai egzistavusį o-/i̯o-/i-kamienų mišimą (žr., pvz., s. v. ausis), laikytinas greičiausiai o-kamieniu, t. y. *deinina- (= s. sl. dьn-ьnь „dieninis, kasdieninis“ ir kt.) – sufikso *-ina- vediniu iš pr. *deinā (žr. deinan), plg. lie. auks-inas „auksinis“ ir kt. (Skardžius ŽD 240tt.). Lie. adj. (i̯o-kamienis) diẽn-ìnis „dieninis; kasdieninis“ (LKŽ II² 510) yra iš senesnio (o-kamienio) *dien-ina- „t. p.“ (juk *-ini̯a- yra -ina- vedinys – Skardžius ŽD 245tt.) = pr. *dein-ina-. Pr. deinennin (-ien) kamiengalį, rodos, kitaip suvokia Toporov PJ I 320 (ir liter.).

Papildymai / Komentarai

Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.