Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Rasta žodžių: 1
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 1 t. 275–276 psl.

ensus

ensus „vmb sonst (umsonst) – veltui“ III 8925 [5715] adv. (= noprosnai „veltui“ VE 3820–21), kuris atsirado matyt iš v. v. ž. umma sus „umsonst – veltui“ [ir lietuviai skolinosi (iš sl.) savąjį noprõsnai resp. naprõsnai „veltui“] > pr. *um(me)zus (turbūt su pr. *-z-, o ne *-s-) > *umzus, pastarojo pradinį *um- perdirbant į *en- (plg. Bezzenberger BB XXIII 305, Endzelīns SV 169) pagal (?) v. v. ž. en(t)beren ir umberen „t. p.“ santykį (šitaip labai atsargiai spėja Endzelīns l. c.); taigi ensus būtų = pr. *enzus. Bet minėtas perdirbimas greičiau yra paprasta (tarimo) klaida: vietoj pr. *umzus ar (*umzus>) *unzus [prie pr. adv. *umz- > *unz- bus prisidėjusi ir asociacija su pr. praep. *unz- (žr. unsey)] galėjo atsirasti *enzus = ensus dėl to, kad prieš jį 276 einantis žodis kalbīan = *-īi̯an baigiasi diftongu *-an, iš tarimo (po *-i̯-!) panašiu į *-en; plg. ensai atsiradimą iš *unsai (žr. ensai). Plg. Toporov PJ II 53t. ir liter.

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Matzenauer BKAS 42.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.