Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Rasta žodžių: 1
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 1 t. 266–267 psl.

enimmewingi

enimmewingi „angeneme (angenehm) – maloniai (malonu), priimtinai (priim̃tina)“ III 5716–17 [3920] adv. (= prijm „prìima“ VE 2313 praes. 3 sg.), kuris (dėl -i žr. s. v. ainawīdai) suponuoja adj. *enimevings (ar *enimavings) „malonus, priimtinas“ (nom. sg. masc.) < *enimevingas „t. p.“ – sufikso *-eving- (= *-ev- + *-ing-) 267 vedinį iš verb. *enim-tvei „paimti, priimti“ (žr. enimt). Plg. PKP II 139 (išn. 223). Žr. dar s. v. enimumne. Plg. Toporov PJ II 45 ir liter.

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Smoczyński LAV 112.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.