Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Rasta žodžių: 1
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 1 t. 279 psl.

enwāngiskan

enwāngiskan „entlich (endlich) – pagaliau“ III 1337 [8114] adv., t. y. prepozicinis adv. *envangiskan = en (žr. en) + acc. sg. (ā-kam.) *vangiskan „į galą“, kur yra abstraktas subst. *vangiskā (ā-kam. nom. sg.), išvestas iš adj. *vangiska- „galinis“ – sufikso -isk- vedinys iš *vang- „galas“ (žr. wangan), plg. (enprābutskan „ewiglich“ <) *enprābutiskan (žr. s. v. prābutskan); plg. dar enwangan (žr.). Pagaliau, minėto subst. *vangiskā galėjo net ir nebūti (?), t. y. adv. *en-vangiskan galėjo atsirasti tiesiog iš adj. *vangiska- „galinis“ (adjektyvinis sufiksas pr. -isk- labai darus!) pagal modelį: praep. en + subst. *-iskan (ā-kam. acc. sg.), kur (ā-kamienis) subst. darybiškai yra aiškiai susijęs su adj. -isk-. Pr. enwāngiskan darybą kitaip supranta Trautmann AS 330, Endzelīns SV 169 („atvasinājums no enwangan“), Toporov PJ II 60.

Papildymai / Komentarai

Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.