Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Rasta žodžių: 1
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 1 t. 408–409 psl.

grikausna

grikausna „beicht (Beichte) – išpažintis, (nuodėmių) išpažinimas“ III 657 [4316] (= ghriekawimas „išpažintis“ VE 2617), III 658 [4317] (= ghriekawims „išpažintis“ VE 2619) nom. sg. fem.; acc. 409 sg. (fem.) grikausnan „t. p.“ III 6715 [456] (= ischpaßinima „išpažintį“ VE 282), III 6923 [4532] (= pasißinima „išpažinties“ VE 297 gen. sg.), III 714 [474] (= ghriekawime „išpažintyje“ VE 2915), III 736 [4726] (= ischpaßinima ghrieku „išpažinties nuodėmių“ VE 3011). Turime neseną (greičiausiai XVI amžiaus, gal net paties A. Vilio ar P. Mėgoto padarytą) nomen actionis pr. (III, nom. sg. fem.) *grīkausna (jeigu kirčiuotas pirmasis skiemuo) arba *grikausna (jeigu kirčiuotas antrasis skiemuo) – produktyvaus sufikso (šiuo atveju nekirčiuoto) *-sna (< *-snā, dėl jo žr. s. v. bousennis) vedinį iš verb. pr. (III) *grīkau- ar *grikau (žr. grikaut). Plg. nomen actionis lie. griekãvimas „išpažintis, (nuodėmių) išpažinimas“ (LKŽ III 593, žr. ir minėtus VE pavyzdžius) – vedinį (naujadarą) iš verb. lie. griekáuti (žr. s. v. grikaut).

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Smoczyński LAV 163.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.