Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Rasta žodžių: 1
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 3 t. 106–107 psl.

malnijks

malnijks „Kind – vaikas“ III 11523 [7132], „kindt (Kind) – t. p.“ III 13121 [816], malneyks „t. p.“ III 1332–3 [8110] subst. nom. sg. masc.; acc. sg. (masc.) malnijkan „kindlein (Kind) – vaiką“ III 1317 [7931], „kindt (Kind) – t. p.“ III 1332 [8110]; gen. sg. malnijkas „Kindes – vaiko“ III 11527 [7135], III 12118 [7525], malnikas III 11922 [755]; dat. sg. malnīku „Kind – vaikui“ III 13117 [813]; nom. pl. malnijkai 107 „Kinder – vaikai“ III 4710 [3328] (= waikais VE 1812), III 497 [355] (= waiku „vaikų“ VE 197), III 834 [5312] (= waikai VE 358), (voc. reikšme) III 9323 [5923] (= waikai VE 4020); acc. pl. malnijkans „kindern (Kinder) – vaikus“ III 3715 [295] (= ssunu „sūnų̃ VE 1320), „kind (Kinder) – t. p.“ III 417 [2934] (= waikais VE 158), „kindt (Kinder) – t. p.“ III 6911 [4523] (= waikus VE 2821), „Kinder – t. p.“ III 877 [5515] (= waikus VE 377), III 1053 [6522] (= waikus VE 5012), malnikans „t. p.“ III 9318 [5919] (= waiku „vaikų“ VE 4016), malneijkans „kindern (Kinder) – t. p.“ III 9322 [5922] (= waikams VE 4019).
Turime subst. (o-kamienį) pr. (III) *malnīks „vaikas“ (nom. sg. masc.) < pr. (semb.) *maldenīkas „t. p.“ [ar *maldinīkas „t. p.“ (plg. Būga RR I 464, Endzelīns SV 50); žr. dar maldenikis] < *„jaunas žmogus“ – sufikso *-enīka- (resp. *-inīka-) vedinį iš adj. pr. *malda- „jaunas“ (žr. maldai); plg., pvz., lie. (adj. smarkùs ) subst. smarkenykas „smarkus žmogus; tironas“ LKŽ XIII 116) resp. smarkinỹkas „t. p.“ (op. cit. 117) ir kt. (žr. Skardžius ŽD 141, 146).

Papildymai / Komentarai

Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.