Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Rasta žodžių: 1
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 3 t. 140–141 psl.

mynix

mynix „gerwer (Gerber) – odminys“ E 511 nom. sg. masc. = pr. 141 *miniks < *minikas „t. p.“ (su *mi- ar su *mī-, plg. lie. minìkas „t. p.“ ir mynìkas „t. p.“ LKŽ VIII 217) = „(odų) mynėjas“ – sufikso *-ik- vedinys iš verb. pr. < balt.-sl. *min- „mìnti (treten)“ (> lie. mìn-ti „t. p.“ = la. mĩ-t „t. p.“ ir sl. *min- „t. p.“ > rus. мя-ть „minkyti“ ir kt.) < ide. *mn̥-/*men- „t. p.“ [dėl jo žr. Pokorny IEW I 726 (čia matyt be reikalo pateikiamas s. ind. carma-mnáḥ „odminys“, žr. Mayrhofer KEWA I 379)]. Pr. *minikas „(odų) mynėjas“ (taip pat ir lie. minìkas „t. p.“ bei mynìkas „t. p.“) dėl darybos plg., pvz., pr. *genikas (žr. genix).

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Beekes EDG 913; Cheung EDIV 263t.; Derksen EDSIL 315t.; ESSJ XIX 18t., XXI 119; Matzenauer BKAS 88; Mayrhofer EWA ; Rix LIV 438; Smoczyński SEJL 402t.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.