Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Rasta žodžių: 1
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 3 t. 141 psl.

mynkus

mynkus „monch (Mönch) – vienuolis“ GrG 63 nom. sg. masc. Čia, man rodos, slypi pr. *minīks „t. p.“ (kirčiuotas skiemuo – *-nī-), kurį S. Grūnavas perdirbo į *mìnĭks (kirčiuodamas skiemenį *mì-) > *mìnĭks (sutrumpindamas nekirčiuoto *-nī- balsį *-ī- į *-ĭ-) > *mìnkus (išmesdamas nekirčiuoto *-nĭ- sutrumpintą *-ĭ- ir įterpdamas balsį *-u- tarp *-k- ir *-s) = mynkus (GrG 63). Šis pr. *minīks „vienuolis – skolinys iš lenk. mnich „t. p.“ (> lie. minỹkas „t. p.“ LKŽ VIII 217).

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Smoczyński DL 18.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.