Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Rasta žodžių: 1
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 3 t. 191 psl.

niteisīwingins

191 niteisīwingins „vnzuͤchtigen (unzüchtigen) – negarbingus“ III 6913–14 [4524–25] (= newieszlibais VE 2823 instr. pl.) adj. acc. pl. masc. = pr. *niteisīvingins suponuoja adj. pr. *niteisīvinga- „negarbingas“ = *ni- „ne-“ (žr. ni) + adj. *teisīvinga- „garbingas“ – sufikso *-īving- (< *-īv- + *-ing-) vedinį iš subst. pr. *teisi „garbė“ (žr. teisi).

Papildymai / Komentarai

Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.