Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Rasta žodžių: 1
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 3 t. 205–206 psl.

paggan

paggan „vmb … willen (um … willen) – dėlei“ III 313 [257], III 3112 [2515], III 331 [2525], III 339 [271], III 3320 [279], III 3515 [2720], III 373 [2731], III 554 [457], III 898 [572], III 915 [5721], III 916 [5721], III 10510 [6528], „von … wegen – t. p.“ III 1118 [6915], „…halben – t. p.“ III 11522 [7131], „…halb – t. p.“ III 1179 [738]; esse stesse Rikijas paggan „vmb des HErrn willen – nuo to viešpaties dėlei“ III 9124 [591] (= dæl Wieschpaties VE 3922); stesse paggan „darumb (darum) – to dėlei“ III 392 [2911] (= todelei „todėlei“ VE 1411–12), III 397 [2925], III 10120 [6327], III 10121 [6328], III 1075 [6714], III 1153–4 [7117], 206 „derhalben – t. p.“ III 915 [5721], III 11516 [7127], „so – t. p.“ III 976 [6116]. Turime postpos. pr. paggan „dėlei“ = pr. *pagan, kurio kilmė dar nėra išaiškinta, žr., pvz., Berneker PS 310, Trautmann AS 388, plg. Endzelīns SV 218. Anot Būgos (Aist. stud. 137) hipotezės, pr. *pagan esąs iš pr. praep. *pa „po“ + prtc. *-gan; ši hipotezė nėra tinkamai pagrįsta, tačiau ji verta dėmesio (plg. Endzelīns l. c.), žr. toliau.
Praep. pr. *pàgan „dėlei“ (kirčiuotas skiemuo – *pà-) yra, man rodos, vietoj senesnės lyties praep. pr. *pàga „t. p.“, kuri virto į *pagan (t. y. gavo sonantinį *-n) dėl pr. adverbijų įtakos, t. y. dėl santykio o-kamienių adverbijų, pvz., pr. ilg-a „ilgai“ (tokio tipo adverbijai labai reti!) : pr. labb-an „gerai“ (tokio tipo adverbijai labai dažni!).
Praep. pr. *pàga „dėlei“ yra iš (praep.) „dėl gi“ – enklitiko *-ga „-gi“ (žr. s. v. anga) išplėstas praep. pr. *pa < balt.-sl. *, kuris, be kitų reikšmių (žr. s. v. po), turėjo ir reikšmę „dėl“, plg. sl. * > rus. по „… dėl“ (по той причине „dėl tos priežasties“ ir pan.) ir kt.

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Parenti Coll. Pr. II 137.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.