Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Rasta žodžių: 1
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 3 t. 243–244 psl.

peisāton

peisāton „geschrieben – rašyta (написанно)“ III 10521 [674] (= paraschit „parašyta, написанно“ VE 518), peisaton „t. p.“ III 6321 [437] (= paraschit „parašyta, написанно“ VE 268) partic. praet. pass. nom. sg. neutr.; praes. 3 pl. peisāi „schreiben (sie schreiben) – (jie) rašo“ III 7321 [437] (= rascha „rašo“ VE 311), (sg.) peisai „schreibt – (jis) rašo“ III 1017 [492]. Žr. dar popeisāton.
Čia turime pr. (III) *peisātan „rašyta“ (partic. praet. pass. nom. sg. neutr.) ir (praes. 3 sg./pl.) *peisāi „rašo“. Šios lytys suponuoja senesnę paradigmą verb. [praes. (3 sg.)/praet. (3 sg.)/inf.] pr. *peisāja/*peisājā/*peisā-tvei „rašyti“ (žr. ir Stang Vergl. Gr. 396t.), perdirbtą matyt iš paradigmos verb. pr. *peisja/*peisā/*peisā-tvei [dėl *peisā (praet.) plg. pr. *peisā(v)uns „rašęs“, žr. s. v. popeisāton] verb. vak. balt.-sl. (praes.) *peisja (resp. 1 sg. *peisjō)/(praet.) *piśā/(inf.) *piśā-(tvei) „brėžti, piešti“ [plg. verb. s. sl. pišǫ (praes. 1 sg.)/pьsa-ti (inf.) „brėžti, rašyti“ ir kt.; plg. Stang l. c.], atsiradusios veikiausiai iš paradigmos verb. [praes. (1 sg.)/praet. (3 sg.)/inf.] balt.-sl. *peiśjō/*piśā/*piś- 244 „brėžti, piešti“ (plg. Karaliūnas BKS 70), kuri buvo perdirbta į verb. lie. piešiù/piẽšė/piẽš-ti „anglimi brėžti liniją, piešti, rašyti“.
Tolimesnė šio verb. balt.-sl. *peiś- (: *piś-) „brėžti, piešti“ kilmė yra šiaip jau seniai aiški: jis – iš verb. ide. *peik- (: *pik-) „brėž(y)ti“ [dėl jo žr. (o dėl jo reikšmės plg.) Pokorny IEW I 794t.]. Šį verb. ide. *peik- (: *pik-) „brėž(y)ti“, atsižvelgiant į žinomą Benveniste’o teoriją apie ide. žodžio šaknį, galima laikyti determinatyvo *-k- išplėstu verb. ide. *pei- (*pi-) „t. p.“, kuris, man rodos, gana aiškiai atsekamas baltų kalbose (žr. s. v. peile) – archajiškiausiose gyvosiose indoeuropiečių kalbose.
Beje, su minėtu verb. ide. *peik- (: *pik-) jau seniai yra siejami (nors darybos atžvilgiu neanalizuojami resp. menkai analizuojami) čia nagrinėtieji pr. (III) peisāton, lie. piẽšti ir kt., žr., pvz., Berneker PS 311, Trautmann AS 392 (ir liter.), Trautmann BSW 210t., Endzelīns SV 221, Vasmer ESRJ III 266 (ir liter.), Fraenkel LEW 587 (ir liter.).

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Adams DTB 383; Beekes EDG 1216; Derksen EDSIL 430; Lehmann GED 116; Matzenauer BKAS 98; Mayrhofer EWA II 168; Orel HGE 103; Rix LIV 465t.; Smoczyński SBS II 81t., IF XCIV 317tt., LAV 253t.; Vaan EDL 465t.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.