Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Rasta žodžių: 2
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 3 t. 268–269 psl.

perpettas

perpettas – frazeologizme perpettas waitiāmai „affterreden (afterreden) – apkalbame (apšmeižiame)“ III 351 [2712] (= apkalbėtumbim „apkalbėtume“ VE 1212) = (frazeologizmas) pr. *per 269 *pètas *vaitʹāmai „per pečius kalbame“ (dėl pr. *per ir *vaitʹāmai žr. s. v. v. per resp. waitiāt) = „apkalbame (apšmeižiame)“; plg. frazeologizmą lie. (Dusetos) až nùgaros (až pečių̃) kalbėti „už nugaros (už pečių) kalbėti“ = „apkalbėti (apšmeižti)“ [PKP II 114 (išn. 78), žr. dar Fraenkel LEW 581 s. v. petỹs].
Manyti, kad adverbiškai pavartotos prepozicinės konstrukcijos pr. (III 351) perpettas „per pečius“ forma pettas „pečius“ (ā-kamienė acc. pl. fem.) taisytina į *pettās resp. skaitytina pr. *petans (Schmalstieg OP 59, Smoczyński SBS I 127; plg. labai atsargų spėjimą Endzelīns SV 64), nematau reikalo: ta pr. (III 351) pettas yra veikiausiai pr. (III) *pètas (su kirčiuotu *-e- resp. su nekirčiuotu *-a-) < pr. dial. *pètās < balt. *-ā́s (acc. pl. fem., žr. Berneker PS 195, Trautmann AS 228, Mažiulis BS 311, plg. Endzelīns l. c., Schmalstieg SP 337).
Stebėtis tuo, kad čia (III 351) išliko senovinė (ā-kamienė acc. pl. fem.) fleksija pr. (III) *-as < balt.(-sl.) *-ās, o kitur yra įprastinė pr. (III) *-ans < balt. dial. *-āns (ji inovacinė, žr. Mažiulis l. c.), nereikėtų. Juk archajinę fleksiją (acc. pl. fem.) pr. (III) *-as (< balt. *-ās) turi pr. (III) *pèt-as (acc. pl. fem.) – ne bet kas, o toks pr. žodis, kuris įeina į frazeologizmo (*per *pètas *vaitʹāt) adverbinę prepozicijos konstrukciją (*per *petas): adverbinėse prepozicijų konstrukcijose (bei frazeologizmuose) neretai išlieka morfologinių archaizmų [plg., pvz., morfologinį archaizmą (adverbinėje prepozicijos konstrukcijoje) lie. dial. (lig vãkar)-ie „iki vakaro“ ir kt., žr. Mažiulis BS 133tt.].
Pr. (III) pèt-as „pečius“ < pr. dial. *pet-ā́s „t. p.“ (acc. pl. fem.) suponuoja subst. (ā-kamienį, nom. sg. fem.) pr. dial. *petā́ „petys“, dėl kurio kilmės žr. s. v. pettis.

Papildymai / Komentarai

Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.