Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 3 t. 196 psl.

nomaytis

nomaytis „burg (Mastborg) – meitėlis“ E 684 nom. sg. masc. = pr. *nōmaitis < *nōmaitas „t. p.“ (ar pr. *nōmaitīs). Dėl vok. (E 684) burg „meitėlis“ plg. v. v. a. barc „t. p.“ (Lex 9). Šis pr. substantyvas teisingai yra siejamas su verb. pr. *maitā- „maitinti“ (žr. maitātunsin) ir, pirmiausia, su subst. lie. maĩt-ėlis „meitėlis“ (Ryt. Pr., žr. LKŽ VII 760), žinomu greta (lie.) meĩt-ėlis (meit-ėlỹs, meĩt-elis, méit-elis) „t. p.“ (LKŽ VII 1019), – Nesselmann Thes. 114 (ir liter.), Berneker PS 306, Trautmann AS 386 (ir liter.), Endzelin ZslPh XVIII 123t., Endzelīns SV 218, Fraenkel LEW 428. Tačiau visi tie etimologiniai siejimai menkai atsižvelgia į svarbiausią žodžio pr. „meitėlis“ etimologijos klausimą – jo darybos klausimą, kuris nėra toks jau paprastas.
Subst. (nom. sg. masc.) *nōmaitas „meitėlis“ galėtų būti iš adj. pr. *nōmaita- „nusipenintis (nusišeriantis)“, o šis – fleksijos vedinys (su šaknies vokalizmo apofonija) iš prefiksinio verb. pr. *nōmeit- „nusipenėti (nusišerti)“ [dėl verb. pr. resp. balt. *meit-/*mit- „… penėtis (šertis)“ < *„valgyti; ėsti“ žr. s. v. ismaitinton]. Šį verb. pr. *nōmeit- dėl jo prefikso pr. *nō- reikšmės „(lie.) nu“ plg. su verb. (sl., pvz.:) rus. на-кормить „nu-, pripenėti“ [(sl. resp.) rus. на- = pr. *nō-, žr. no], la. uz-baruôt „t. p.“ (dėl jo plg. Endzelīns l. c.: „nomaytis tad būtu: kas uzbarojams vai uzbarots“); plg. dar s. v. nolingo. Tą adj. pr. *nomaita- „nesipenintis (nusišeriantis)“ dėl darybos plg., pvz., su adj. lie. núolaikas „nuliekantis (atliekantis, atliekamas)“ (Ds), kuris – fleksijos vedinys (su šaknies vokalizmo apofonija) iš verb. lie. (*nōleik-a >) nuliẽk-a „nulieka (atlieka)“ (praes. 3 sg./pl.), plg. Skardžius ŽD 35, 445, 455.

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Matzenauer BKAS 93; Smoczyński SEJL 429.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.