Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 2 t. 302 psl.

cunclis

cunclis = (parašyta) tunclis „raten (Raden) – raugė (kūkalis, Agrostemma githago)“ E 272 nom. sg. masc. = pr. *kunklīs (kirčiuotas – pirmasis skiemuo). Pr. (E 272) tunclis taisymas į cunclis, atsižvelgiant į jo aiškią etimologiją (žr. toliau), nelaikytinas net taisymu (žr., pvz., s. v. v. batto, cuylis). Dėl vok. (E 272) raten „raugė, (Korn)raden, -rade“ plg. v. v. a. raten (ratten)/rate (ratte) „t. p.“ (Lex 164).
Pr. *kunklīs „raugė“ (i̯o-kamienis) < *kunkalīs „t. p.“ [čia pr. *-ă- (nekirčiuotas) iškrito, plg., pvz., knapios, žr.] yra polonizmas [žr., pvz., Nesselmann Thes. 84 (ir liter.), Trautmann AS 452, Endzelīns SV 199, Toporov PJ 284 (ir liter.)], iš lenk. kąkol „t. p.“ atsiradęs turbūt apie X–XI a. (žr. Levin SE 80t., 95, Toporov l. c.); plg. ir (i̯o-kamienį) lie. (Bretkūnas ir pan.) kunkalis „t. p.“ (žr. apud Skardžius TiŽ VII 114t., LKŽ VI 897) – polonizmą (gal per pr. kalbą?). Taip pat slavizmai (iš bltr. resp. rus.) yra (i̯o-kamieniai) lie. kūkãlis „t. p.“, la. kūkaļi (nom. pl.) „t. p.“ (kuõkalis „t. p.“). Žr. Skardžius l. c., ME II 333, 342, Fraenkel LEW 215 (s. v. kañkalas), Toporov l. c.

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Matzenauer BKAS 71; Šeškauskaitė, Gliwa RB X 69tt.; Smoczyński SEJL 321.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.