Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 3 t. 44 psl.

lapiwarto

lapiwarto „phorte (Pforte) – varteliai“ E 212 nom.(-acc.) pl. neutr. = *lapivartɔ̄, t. y. *lapivartā, kuris buvo „tvoroje greta vartų esantys varteliai (pėstiesiems įeiti)“ < *„nedideli vartai“ < *„durys (anga) lapei įeiti“ < *„lapės durys“ (= *„Fuchstüre“, Trautmann AS 368). Pr. *lapivartā „lapės durys“ – kompozitas: pr. *lapi- „lapė“ (žr. lape) + *-vartā „durys“ (žr. warto). Šio kompozito jungiamasis balsis pr. *-i- atsirado turbūt vietoj pr. *-ē- panašiai kaip kompozito pr. *butitāvs balsis pr. *-i- vietoj pr. *-a- (žr. s. v. butta tawas); arba pr. *lapē „lapė“ (žr. lape) ir šis pr. *lapivartā „lapės durys“ suponuoja ne tik pr. *lapē „lapė“, bet ir pr. (dial.) *lapi- „t. p.“ (i-kamienį), plg. s. v. v. ape, apisorx.

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Larsson NCOP 47; Lašinytė Blt XLII (2) 247; Stundžia BJPM 39, BSI XVIII 193.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.