Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 3 t. 99 psl.

maitāsnan

maitāsnan „narung (Nahrung) – maitinimą“ III 3312 [274] (= ischlaikima „išlaikymą“ VE 124), III 5311 [3712] (= reikmenes VE 218 gen. sg.) = subst. (nomen actionis) pr. *maitāsnan (acc. sg. fem.): pr. (III) *maitāsna (nom. sg. fem.) < *maitāsnā „maitinimas“ (nom. sg. fem.) – sufikso *-snā (žr. s. v. bousennis) vedinys iš inf. pr. *maitā-tvei „maitinti“ (žr. maitātunsin), plg., pvz., madlisna.

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Smoczyński LAV 231t.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.