Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 3 t. 94–95 psl.

madlisna

madlisna „Gebet – maldavimas“ III 939 [5911] (= maldas „mal̃dos“ VE 407) subst. (nomen actionis) nom. sg. fem. = pr. (III) *madlīsna (su kirčiuotu *-ī- kaip ir jo pamatinis žodis, žr. toliau) < pr. *madlīsnā „maldavimas“ (su nekirčiuotais *-ma- ir *), kuris – sufikso *-snā (dėl jo žr. s. v. bousennis) vedinys iš inf. pr. 95 *madlī-tvei „maldauti“ (su kirčiuotu *-ī-, žr. madlit), plg., pvz., s. v. maitāsnan.

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Smoczyński LAV 229.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.