Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 3 t. 103–104 psl.

maldian

maldian „vole (Fohlen, Füllen) – jauniklis (kumeliukas)“ E 438 nom.(-acc.) sg. neutr. = subst. (i̯o-kamienis) pr. *maldʹan < *maldjan „t. p.“ Jo daryba, vadinasi, ir pati jo etimologija nėra atskleista: žinoma tik tiek, kad jis giminiuojasi su adj. pr. *malda- „jaunas“ ir formos atžvilgiu gretintinas su gr. παιδ-ίον „vaikelis“ (Trautmann AS 374 ir liter., Trautmann BSW 167, Endzelīns SV 207).
Manau, kad subst. (i̯o-kamienis) pr. (E) *maldjan „jauniklis (kumeliukas)“ (neutr.) yra iš adj. (nom. sg., neutr.) vak. balt. *maldjan „kuris visai jaunas ir mažas“ [tiek jaunas, kai neskiriama denotato masc. ir fem. giminė (neutrali giminė)!], egzistavusio greta jo lyčių adj. (nom. sg., masc./fem.) vak. balt. *maldjas/*maldjā „kuris/kuri jaunas/jaunà, nebe visai mažas/mažà (skiriama denotato masc. ir fem. giminė!). Šis adj. vak. balt. *maldja-/*maldjā- 104 yra matyt iš adj. *„kuris/kuri turi jaunumo, mažumo ypatybę“ – sufikso *-ja-/*-jā- vedinys iš subst. (neutr., nom.-acc. sg.) vak. balt. *maldan „jaunumo, mažumo ypatybė“ adj. (neutr., nom.-acc. sg.) vak. balt. *maldan „jaunas, mažas“ (apie subst. neutr. adj. neutr. žr. s. v. giwan), dėl kurio (t. y. dėl adj. vak. balt. *malda- „t. p.“) žr. s. v. maldai. Panašiai bus atsiradęs ir, pvz., lie. (subst. mob.) márgis/márgė – iš adj. *margjas/*margjā „kuris/kuri turi margumo ypatybę“ subst. (neutr.) *marga(n) „margumo ypatybė“ adj. (neutr.) *marga(n) „margas“.
Minėto subst. (neutr.) vak. balt. *maldjan darybos (iš adj. subst.) modelį reikia laikyti didžiai senu, plg., pvz., subst. (neutr.) gr. παιδίον „vaikelis“, kuris matyt atspindi (nors ir netiesiogiai) tą darybos modelį. Žr. dar eristian, werstian, wolistian.

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Eckert Blt XXX (1) 57; Matzenauer BKAS 85.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.