Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 3 t. 104–105 psl.

maldūnin

maldūnin „jugent (Jugend) – jaunimą“ III 1715 [1915], III 971 [6112] (= jaunimui VE 4121) subst. acc. sg. fem. = pr. *maldūnin „jaunystę; jaunimą“ (dvi reikšmės – kaip vok. Jugend „t. p.“), kuriam bus buvusi nom. sg. (fem.) forma pr. (III) *maldūni „jaunystė; jaunimas“ < pr. (III) *maldūnī „t. p.“ su fleksija * (nekirčiuota) iš senovinės pr. * arba (nelabai patikimà, žr. toliau) iš pr. semb. *, pakeitusios senovinę pr. * (dėl pr. * < balt. * ir pr. * < balt. * genetinio santykio bei ryšio žr. s. v. kexti).
Subst. (ī/i̯ā-kamienis, nom. sg. fem.) pr. *maldūnī „jaunystė; jaunimas“ yra matyt iš (subst.) *„jaunystė (jaunatvė)“ < vak. balt. (subst.) *„jaunumas (jaunatviškumas)“ – fleksijos vedinys iš adj. (o/ā-kamienio) vak. balt. *maldūna- „jaunas (jaunatviškas)“, plg., pvz.,: lie. adj. (o/ā-kamienis) kal̃tas „schuldig“ subst. (ē-kamienis, nom. sg. fem.) kalt-ė̃ „kaltumas“ (< balt. *, apie kurios genetinį santykį su pr. * < balt. * žr. s. v. kexti) ir kt. (daugiau tokių lie. deadjektyvų žr. Skardžius ŽD 72t.).
Adj. vak. balt. *maldūna-/*maldūnā- „jaunas, -a (jaunatviškas, a)“ [plg., pvz., lie. (up.) Skyst-ū̃nas/Berž-ūnà] – sufikso *-ūn- vedinys iš vak. balt. adj. *malda- „jaunas“ (žr. maldai) ar (adj. neutr. ) subst. neutr. *maldan „jaunumas“ (dėl jo plg. s. v. giwan); žr. s. v. v. alkunis, percunis, waldūns. Dėl sufikso balt. *-ūn- kilmės plg. Skardžius ŽD 280t. (ir liter.).
Subst. (ī/i̯ā-kamienis, nom. sg. fem.) vak. balt. *maldūnī „jaunumas 105 (jaunatviškumas)“ darybos (ir jo sufikso *-ūnī kilmė̃s) atžvilgiu yra labai panašus į subst. (nom. sg. fem.), pvz., s. sl. svętyni „šventumas“ (tokia jo pagrindinė reikšmė, žr. Ceitlin LSJa 178). Apie tą panašumą, tik jo neanalizuodami (arba menkai analizuodami) žodžių darybos aspektu, yra jau užsiminę ir kiti, žr., pvz., Trautmann AS 374 (ir liter.), Būga RR II 371, Specht KZ LIX 223, Skardžius l. c., Endzelīns SV 207, Kiparsky RGr. III 275t.

Papildymai / Komentarai

Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.